Senaste inläggen

En julsaga
Annika Nordgren Christensen


Befria Norge 1945
Lars Gyllenhaal


Det är inte jul förrän jag ser Hans Gruber falla från Nakatomi Plaza
David Bergman


Människan bakom uniformen
Annelie Svensson


Likabehandling – uppgiften, arbetsmiljön och några chefsperspektiv
Per Edling


Fortsatt militär alliansfrihet – eller vad?
Karlis N


Förstå andra världskriget
Lars Gyllenhaal


Den mystiske sabotören
Lars Gyllenhaal


Ingen hemlig information på Försvarsmaktens webbplats
FM INFO


Något om grupperingar
Unknown


Höga förväntningar på marinen – men tillväxten uteblir
Unknown


Försvarsmakten tar säkerheten på allvar
FM INFO


Armén i försvarspropositionen
Karlis N


Reservofficerens roll och nyttjande i ett tillväxande försvar- hur skapa förutsättningar?
Kristian Wendt


USA:s kris och den motvillige ”monarken”
Michael Sahlin


Vår beredskap är god – tack vare både strukturen och aktörerna
Per Edling


The Need to Read
Andrew Wallace


Något om Regeringskansliet
Unknown


Det krävs order om sänkning i IKFN
Lars-Gunnar Liljestrand


Uppdragstaktik till sjöss
Peter Thomsson


Äldre   Nyare