Kategoriarkiv: Kungahuset

Att stå upp eller sitta ned

Riksdagens öppnande 2007. Försvarsmakten paraderar.

Riksdagens öppnande 2007. Försvarsmakten paraderar.

Lyssnar intresserat på podden Det politiska spelet och Tomas Rambergs resonemang kring att ledamöterna står upp för kungen i samband med riksdagens (högtidliga) öppnande. Det är möjligt att jag är en arkaisk representant för något förhistoriskt, men jag tycker att motsatsen skulle vara mer bekymmersam.

I det som kallas försvarsmaktsledningen står ledamöterna upp intill ÖB har satt sig ned. I överläggningar och diskussion så används titel på ledamöterna istället för för- och efternamn. Inget av detta är ett bevis på att vi inte är kollegor och eller inte kan umgås privat. Det är ett tecken på att det finns en respekt för ämbetet och det ansvar det för med sig.

Jag har ibland pratat om intimiseringen av makten och har alltid med förundran hört företrädare för regeringen prata om ”Fredrik” och ”Stefan”. När man avhandlar allvarliga frågor där felaktiga beslut kan få livsavgörande konsekvenser duger det inte enligt min mening att ta lätt på detta. Att då genom att göra avkall på det yttre, minskas känslan av att höga värden står på spel.

Att stå upp för kungen har mindre att göra med att det är ett kungligt ämbete och mer att respektera det demokratiska statsskick riksdagen och vi alla har att försvara. Jag är helt övertygad om att samma respekt skulle visas om Sverige skulle vara en republik. Riksdagen skulle stå upp för presidenten. Försvarsmakten som en av symbolerna för det valda statsskicket skulle paradera på samma sätt. Alla som följer USA:s eller Frankrikes president vet att respekten för ämbetet inte sitter i majestätets eller presidentens person.

I de sammanhang där Försvarsmakten har haft anledning att diskutera avgörande frågor med företrädare för regeringen är det inget tal om att sitta och förnamnsmysa. Då är det titeln som gäller. Alla är medvetna om att felaktiga beslut kan få långsiktiga konsekvenser och allvaret gör sig påmint.

Jag är också övertygad om att allmänhetens respekt för regering, folkvalda och myndigheter stärks av ett yttre formellt format där alla företrädare, när det så krävs, visar att de gör sig förtjänta av förtroendet. I orostider och påfrestning blir detta än viktigare. Det fungerar sida vid sida med humor, ett avspänt tilltal och dialog men var sak har sin tid.

Den dagen riksdagen sitter ned, det är då vi bör bli oroliga.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör

Ett program med värme

Deltagarna på upplevelselägret och HKH Kronprinsessan Victoria.

Ofta är Försvarsmakten för allmänheten kulor och krut, insatser, datasystem som inte fungerar eller debatter om långsiktig ekonomi. Men ibland så ser man något annat. Det hjärta, den värme, det engagemang och den starka viljan att göra skillnad som för många i Försvarsmakten är drivkrafterna för att vara anställd eller frivillig.

Igår gick de värdena rakt genom rutan i den dokumentär som visades i Sveriges Television om Försvarsmaktens bröllopsgåva till kronprinsesseparet.

TSR_4417-150x150I Karlskrona samlades ett gäng ungdomar med lindrig utvecklingsstörning för att under några dagar dela erfarenheter med andra och för att uppleva något helt annorlunda än den egna vardagen.

Alla inblandade från Försvarsmakten som fick förmånen att arbeta med projektet ger uttryck för en fantastisk erfarenhet och vi hoppas att de ungdomar som deltog fortfarande bär med sig minnet av något speciellt.

Ett stort tack till de från Försvarsmakten, genom Sjöstridsskolan och Hemvärnet som med sin kunskap och vilja bidrog till upplevelselägret.

Och ett ännu större tack till de ungdomar som vågade ta steget och dela vår vardag och för att vi fick möta er!

Erik Lagersten
Informationsdirektör