Investra i Sverige, istället för att sälja statens företag.

För högern är det ett självändamål att sälja ut och privatisera. Moderaterna har nu gett besked om att statliga företag ska säljas för 100 miljarder kronor. Det är lönsamma, välskötta och attraktiva statliga företag som ska säljas ut. Till vilken nytta ?

Staten får in pengar vid ett tillfälle i form av köpeskilling, men förlorar de vinster som varje år levereras in till statskassan. Idag omsätter de de statliga företagen cirka 350 miljarder, har 170.000 anställda och levererar in cirka 20 miljarder till statskassan årligen.

Olika ägarformer där den samhälleliga är en bland flera är naturligt i ett blandekonomiskt system. Det bidrar till att skapa långsiktighet och seriositet. De bidrar till stabiliteten i samhället.

Inga folkliga opinioner står på barrikaderna och önskar sig privatiseringar av exempelvis LKAB eller Vattenfall. Sådana besked skapar mest oro inför framtiden. Självklart är det en viktig valfråga att nu säga nej till högerns planer på att sälja ut vårt gemensamma ägande. Statens företag flyttar inte utomlands utan satsar och investerar i Sverige !

Andra bloggar om:

Centern som nyliberal plog

http://dalademokraten.se/sida/id/130965/

Centern agerar plog åt nyliberala krafter och moderaterna. Förslaget om att sälja ut Vattenfall är bara en del i en större ambition att riva upp den svenska blandekonomin. Läs artikeln om centerns illa genomtänkta privatiseringar.

Andra bloggar om: