Totalförsvar och värdet av övning

En eftermiddag i september hade jag förmånen att få delta i Träffpunkt Totalförsvar 2023 - ett forum arrangerat av företaget 4C Strategies. Initierade och intressanta talare från olika offentliga verksamheter, däribland även Finlands nye försvarsattaché Juha Kilpi, flera representanter från näringslivet och från 4C Strategies själva, gjorde att tiden gick fort. Avsikten är inte att [...]

Looking back on 2019 and the issues of Western continuity and political will – the same problems once again?

Reviewing earlier situations may sometimes be a useful way to visualize what lies ahead. It is interesting to listen again to the discussion of the international and European situation in July 2019, as it appeared in a debate between ambassador Michael Sahlin and the undersigned at the Almedalen yearly Arena debates on the Gotland island [...]

Tankar om det pågående kriget

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan Ryssland invaderade Ukraina; det totala kriget kom tillbaka till Europa. Det som aldrig skulle ske skedde. Våra experter på Försvarshögskolan ger mycket intressanta kommentarer till det taktiska händelseförloppet. Jag ger mig inte in på det området. I stället skall jag försöka leverera några mer strategiska [...]

The Role of Industry in Sweden’s Total Defence: Past, Present, and Future

This article discusses Sweden’s work with industry as part of its total defence concept and whole-of-society approach to national preparedness. The article covers the past and the formative years in the early 1960s, up to the gradual discontinuation of total defence planning at the turn of the 21st century. It also presents the status and [...]

Förnyade ryska hot. Allvar eller propaganda?

Det säkerhetspolitiska hot som sedan flera år byggts upp mot vårt land och mot vårt närområde kan snabbt övergå till att också innebära konkreta militära och civila utmaningar med stora effekter inom totalförsvaret. Vi är redan nu utsatta för omfattande illegal underrättelseverksamhet, liksom elektroniska och kognitiva attacker från främmande makt. Övergång till krigsfara eller krig [...]

För långsamt eller långsiktig klokskap?

Den ukrainska motoffensiven är en besvikelse anser en del. Vissa går så långt som att påstå att den är ett fiasko. Åsikterna grundar sig i att man upplever att antalet befriade kvadratkilometer är lågt till mycket lågt givet den tid som offensiven pågått. Jämfört med motanfallen runt exempelvis Kharkiv är också terrängvinsterna betydligt mer blygsamma [...]

Samförståndet har gjort oss svagare

Förvarsberedningarna har lett till politiskt samförstånd, men sämre beredskap. Så får det inte fortsätta. Ska vi lägga ned Försvarsberedningen? Det är en fråga värd att fundera över i väntan på att den senaste upplagan ska komma med sin slutrapport nästa vår och sedan följas av ett nytt försvarsbeslut. För att vara mer precis: skulle ett [...]

Focus on Russia and NATO – but what about the Global South and the EU?

As Germany already has done and Sweden is in the process of doing - there is a need for overall priorities set down in national security strategies. The German strategy has recently been presented and the Swedish is expected for Spring 2024. Avoiding a Christmas tree of wishful thinking is of primary importance for most [...]

Ukraina och världshistorien

I texter på engelska om Ukraina, som t ex i den ukrainskfödde Harvardprofessorn Serhii Plokhys ”The Gates of Europe” (2021) talas ofta om detta land som ”the edge”, som inte helt perfekt kan översättas med ”randen” eller ”kanten”. Den f d amerikanska ambassadören i Kyiv, Marie Yovanovitch – som vittnade mot Trump i det första [...]

Förra gången vi rustade upp – 1942 års försvarsbeslut

Det här inlägget är resultatet av en tillfällighet. I somras sökte jag efter ett citat som jag trodde ursprungligen fanns i 1942 års försvarsbeslut, vilket också var fallet. I fråga om sättet för utredningsarbetets bedrivande har försvarsutredningen anfört, att den icke funnit anledning att, i likhet med vad som i regel skett vid tidigare utredningar [...]

Let Finland and Sweden Champion Transatlantic Economic Security

The West's business model is in trouble. Since 1990, the long shadow of US hegemony has nurtured a benign international environment propelling businesses to leverage open and connected markets. Companies have been given free rein to globalize their production and supply chains. But, alas, the honeymoon period of globalization is over. Today, the page of [...]

NATO-sjön – finns den?

Den Nederländska fregatten De Zeven Provincien på väg in till frihamnen i Stockholm I samband med Finlands och Sveriges ansökningar om NATO-medlemskap blev beskrivningen om Östersjön som ett NATO-hav populärt. På engelska kan begreppet ”NATO-lake” redan anses ha status som etablerad terminologi. Det är inte svårt att se varför. Jag har självt tagit till den [...]

Finland´s and Sweden´s NATO entries are a mixed blessing for the old NATO allies

The accession of Finland and, soon, Sweden to NATO has been described as a game-changer that will make the Alliance “stronger than ever,” to quote US President Joe Biden. Not only will this new round of enlargement have a huge impact on security in the Nordic-Baltic region; it will also lead to significant changes within [...]

Anfall är bästa fördröjning!

Under flera års tid brottades taktikavdelningen på MSS med problemet med förhållandet tillgängliga förband kontra mängd terräng när applex skulle produceras för kurser och övningar. Det fanns för lite smör i byttan för att täcka hela mackan! Detta yttrade sig bland annat när gränser skulle dras i orderverk. Om mackan är terrängen mellan Vänern och [...]

Försvarspiloterna och förmånerna

Efter 20 år av stagnerad ingångslön och försämrade avtal fanns det en uppgivenhet bland många piloter i Försvarsmakten. Man tycker verkligen om sitt jobb, samtidigt som man upplever att man inte får en rimlig kompensation för ansvaret och uppgifterna som jobbet innebär. Ryktena gick om avsevärda skillnader mellan de myndigheter som bedriver flygtjänst samtidigt som [...]

On the issue of resilience, deterrence and the readiness to accept casualties

The West needs to speak even more openly about its resilience – also in view of the need to promote deterrence - and instill a greater level of urgency in implementing decisions about civil defense and preparedness. The Russian readiness to escalate the war against Ukraine including through hybrid warfare - with consequences far beyond [...]

Making assumptions about the future of Russia and the Russian war against Ukraine – the nuclear factor

Assumptions about the global implications of the war are important for every enterprise or person involved in cooperative or other relationships worldwide. In this context, it is necessary also for those not following in detail the military development in and around Ukraine and Russia to acquire a basic understanding of what is currently at stake. [...]

En reflektion om disputerade

Den ständigt gäckande frågan rörande varför de flesta disputerade officerare slutar i Försvarsmakten verkar vara svår att greppa. Efter snart ett år som disputerad är jag inte säker på att det egentligen är speciellt svårt att förstå. Samtidigt som det finns ett stor behov av kunskap i organisationen finns det även ett lika stort behov [...]

Finland and Sweden are ready. Is NATO?

At the NATO Summit in Vilnius, not only did Sweden receive the green light from Turkey to enter the Alliance, but “the most comprehensive defense plans since the end of the Cold War” were adopted. Sweden and Finland’s NATO membership completely remakes the Alliance’s Northeastern flank, significantly contributing to the defense of the Baltic States [...]

Vart är Ryssland på väg?

Midsommaren blev dramatisk då en stark stridsavdelning från Jevgenij Prigozjins privatarmé var på väg mot Moskva, ledda av sin militära kommendör Dmitrij ”Wagner” Utkin, en tidigare överstelöjtnant i militära underrättelsetjänsten GRU och grundare av Wagner. Putin som haft samröre med Prigozjin i mer än 30 år var paralyserad. Säkerhetstjänsten FSB hade varnat honom 2-3 dagar [...]