Bravo Regeringen!

När vi höll på och organiserade den första nordiska bosnienbataljonen 1993 mötte jag den då nypensionerade arméchefen Nils Sköld i arméstabens korridorer. Han höll på att skriva historien om vår FN-insats i Kongo. ”Grattis till jobbet som bataljonschef” sa han, ”se bara till att ni får med er bra materiel – till Kongo skickade vi [...]

En betraktelse

Efter min disputation uppstod ett vakuum där Försvarsmakten nästan blev chockade att jag blev klar inom den beslutade tidsramen för en doktorand. Efter en del argumenterande fick jag en placering på utvecklingsenheten vid Markstridsskolan. En tjänst som kompetensmässigt passar mig väl och som erbjuder många intressanta möjligheter. Markstridsskolan har välkomnat mig med öppna armar och [...]

Israel in deep trouble: whence and where to?

It has of late become inevitable to warn that things in and about Israel – domestically as well as internationally – have turned even more ugly than what pessimistic analysts of the Israeli political scene after Benjamin Netanyahu's ominous electoral victory, based on a historically unique cooperation with Israel's extreme right, had anticipated. The latest [...]

Africa’s giant facing elections – Nigeria’s uncertain way ahead

We shall soon see if Nigeria, this enormous and fast growing giant of Africa, will provide a living example to show that Western liberal democracy can be made to work, with an orderly and peaceful transfer of power, even in a context of a mega-size country ridden by poverty, corruption, ethnic divides, and violence, defying [...]

I takt eller otakt – det är frågan

Finlands och Sveriges NATO-ansökningar är för tillfället nyckelfrågan i bägge ländernas säkerhetspolitik. Den senaste tiden har diskussionerna kring dessa dominerats av om Turkiet kan tänkas ratificera länderna var för sig, det vill säga att Finland skulle ratificeras snart medan Sverige skulle få vänta lite längre. Finlands främsta prioritet är att Finland och Sverige ska anslutas [...]

Svensk säkerhetspolitik i en ny era

Rysslands angrepp på Ukraina är den mest dramatiska händelsen i vår del av världen sedan Andra världskrigets slut. Om man vidgar perspektivet och inkluderar Pandemin, den djupa och världsvida ekonomiska krisen, Kinas globala ambitioner och bristande politiskt ledarskap förmörkas bilden ytterligare. Samtidigt kan man inte bortse ifrån att Väst, trots turerna om gasimporten och Leopard [...]

Näringslivet i totalförsvaret – vad händer nu – uppdatering

Foto: Freddy Jönsson Hanberg och Torbjörn Sjöström (Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd 19 januari 2023) Jag har flera gånger tidigare skrivit om näringslivets roll i totalförsvaret här på Krigsvetenskapsakademiens blogg. För ganska precis två år sedan skrev jag en artikel där jag frågade ”vad händer nu?”. Många frågar sig nog igen – vad händer? När kan vi se [...]

Teknologiutveckling som påverkar vardagen

Den kommersiella massmarknaden som grund för en ny våg av militära förmågeskapande materielsystem. Det är bedömningen från ett av de mest kända amerikanska forskningsinstituten, MIT, som ser utvecklingen av små kommersiella eller ”hembyggda”, modifierade och anpassade drönare som en av de viktigaste teknologitrenderna år 2023. Vi matas dagligen med rubriker i dagspressen kring ”de 10 [...]

Bortglömda perspektiv i Natodebatten?

Några plock från HBL:s[1] rubriker den 8 februari: ”En 'tidsfråga' innan Finland och Sverige är Natoländer” och ”Haavisto om Lipponens kritik: USA har gjort vad de kan”. Trots att slutresultatet, Natomedlemskapet, är sannolikt så är tidsfrågan alltjämt obestämd. Talar vi om månader eller i värsta fall om år? Diskussionen kring Finlands och Sveriges medlemskap präglas [...]

Earthquake in Turkey and Syria: Reflexions on emerging consequences

The earthquake that struck Turkey and Syria on February 6, 2023, was a natural disaster of “biblical” proportions with devastating humanitarian consequences, a total death toll in excess of 30 000 people estimated at the time of writing, but with a tragic probability of further rising numbers, many more wounded and rendered homeless and enormous [...]

Behovet av ”kraftfull diplomati” i Ukraina

I Europa och Asien börjar tvivel uppstå om Väst kan vinna den pågående resurskapplöpningen med Ryssland i kriget i Ukraina, särskilt om Kina skulle börja hjälpa Ryssland med vapen. I USA diskuteras samtidigt farhågor för att priset kan bli för högt för att försvara Taiwan. Gemensam avskräckning med kärnvapen för att förhindra en storkonflikt behöver [...]

Försvar mot pågående desinformation

Det är en viktig händelse som inträffat när statsministern till en presskonferens också inkallat Myndigheten för Psykologiskt Försvar (MPFR) för att redovisa myndighetens uppfattning om den påverkanskampanj som pågår mot vårt land. Allvaret i utvecklingen kan tydligt delas upp i två pågående kampanjer mot Sverige. Det finns en islamiskt präglad kampanj som riktas mot svenska [...]

Riskhantering vid militära operationer på djupet av det moderna stridsfältet

Detta blogginlägg diskuterar riskhantering vid förband på djupet. Risk definieras i inlägget som sannolikheten för en oönskad händelse eller händelseutveckling med en tillhörande konsekvens. Militära operationer på djupet medför alltid olika typer av risk, där jägarförband sätts i situationer där miljön är okänd och farlig - samt att de är ensamma att hantera de risker [...]

Nato bör skapa en avskräcknings-”bubbla” över norra Europa

Att bli fullvärdiga medlemmar i Nato innebär inte bara ett paradigmskifte för Sverige och Finland. Det skapar dessutom nya möjligheter för alliansen att trygga säkerheten i norra Europa. Därför bör Nato ta chansen att skapa en solid avskräcknings-”bubbla” över hela norra Europa. Det är i linje med Nato:s nya strategiska koncept, som lägger tonvikten vid [...]

Tekniskt kunnande

Artificiell intelligens kommer att påverka militär verksamhet men vi vet inte hur omfattande förändringarna blir. Vissa jobb kanske försvinner och ersätts med en algoritm samtidigt som andra jobb tillkommer. I det framåtblickande dokumentet Perspektivstudien nämns knappt artificiell intelligens. Det är i kommunikation som det skrivs ut tydlig om anskaffning av en artificiell intelligens. Men redan [...]

EU och Natos gemensamma deklaration: Tätare samarbete än någonsin

Det organiserade samarbetet mellan EU och Nato är mer än 20 år gammalt, bland annat i form av den gemensamma kapacitetsgruppen, men har länge hämmats av asymmetrier mellan de båda organisationerna. En viktig sådan har varit Turkiets (Nato-, men inte EU-medlem) och Cyperns (EU-, men inte Nato-medlem) ömsesidiga blockeringar av kontakterna mellan de båda organisationerna. [...]