Bravo Regeringen!

När vi höll på och organiserade den första nordiska bosnienbataljonen 1993 mötte jag den då nypensionerade arméchefen Nils Sköld i arméstabens korridorer. Han höll på att skriva historien om vår FN-insats i Kongo. ”Grattis till jobbet som bataljonschef…

En betraktelse

Efter min disputation uppstod ett vakuum där Försvarsmakten nästan blev chockade att jag blev klar inom den beslutade tidsramen för en doktorand. Efter en del argumenterande fick jag en placering på utvecklingsenheten vid Markstridsskolan. En tjänst so…