Det finns behov av att utveckla en ny mekaniserad Norrlandsbrigad

Bakgrund Försvarsbeslutet 2020 innebar att armén 2030 skulle bestå av tre brigader plus en reducerad brigad för försvaret av Stockholm jämte en bataljonsstridsgrupp på Gotland. Därutöver skulle det finnas ett antal fristående skyttebataljoner. I ÖB råd…