The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported i…

The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported i…

Forsvarssjefens nej

Nya stridsvagnar till den norska armén eller inte? 2017 beslöt Stortinget att skrota planerna på att livstidsförlänga Leopard 2A4 (inköpta begagnade 2002) och i stället satsa på helt nya. Det handlar om en order på 82 stridsvagnar till ett ordervärde p…

Fortsatt leverans i ÖB dagorder – ytterligare satsningar på ersättningar och villkor

Alldeles nyss gick Försvarsmakten tillsammans med arbetstagarorganisationerna i mål med ett viktigt steg i satsningen på personalområdet, steg 2, som överbefälhavaren tidigare aviserat i ÖB dagorder. Steg 1 som uppnåddes i oktober innebär att ett antal hundra miljoner satsades på att möta behoven hos organisationsenheterna och på gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt piloter. Nu […]

Låt ÖB bestämma – eller?

 Min krönika nedan var publicerad  i senaste numret av Officerstidningen, 7/2022 När jag nyligen förberedde ett föredrag om försvaret av Gotland under kalla kriget snubblade jag på en liten redogörelse kring turerna när Tofta skjutfält behövd…