Approaching 2024: The anatomy of security concerns – Globally and regionally

As the problematic year 2023 storms towards its conclusion, carrying with it a flood of alarmist analyses in the international discourse with regards to the global and regional security situation, it would seem imperative to seek to specify the securit…

”Allt för krigsförbanden”

 Inlägget är också publicerat på Kungl. Krigsvetenskapsakademiens blogg den 28 oktober 2023. 

Devisen ”Allt för
krigsförbanden”[i] var
ledstjärnan för den sannolikt mest genomgripande och förmågehöjande process som
Försvarsmakten genomgick u…