Arbetsrätt och värdegrundsarbete samverkar mot ovälkomna beteenden

Kommentar på Aftonbladets artikel ”Låga straff för officerare som tafsar och trakasserar” den 23 januari 2022. Påföljden av ovälkommet beteende i form av några dagars löneavdrag kan upplevas klen, men vid en granskning krävs att varje beslut och varje påföljd ses i ett sammanhang. Försvarsmakten måste ta hänsyn till helheten när en bedömning görs och […]

På tåg västerut

ReflektionDetta inlägg var i grunden tänkt att avhandla de förbandsrörelser som har genomförts,1 men som även fortgår,2 från det ryska östra militärdistriktet till det västra militärdistriktet. Där den övergripande majoriteten av förbanden fö…

En märklig flygrutt

ReflektionBild 1. Flygrutt mellan Moskva och Leipzig.På det sociala mediet Twitter har det under den 16JAN2022 diskuterats avseende en flygning genomfört av det ryska flygbolaget Air Bridge Cargo med flight numret RU675 (ABW675) mellan Moskva och Leipz…

På havets vågade, vågade våg

ReflektionDen 11JAN2022 passerade två stycken landstigningsfartyg av Roputja klassen och ett av Ivan Green klassen ur den ryska Norra Marinen (NM) in i Östersjön.1 Sedan tidigare finns fyra stycken landstigningsfartyg ur Roputja klassen baser…

Den svenska linjen?

ReflektionDen 06JAN2022 uttalade sig Sveriges Statsminister, Magdalena Andersson, rörande det aktuella säkerhetspolitiska läget med ett pressmeddelande. Pressmeddelandet var kort och koncist, vad som dock kan ifrågasättas är varför&…

Militär retorik

ReflektionI en artikel av nyhetsbyrån Reuters från 2017 men även i en artikel från 2018 framkommer det att Rysslands Försvarsministerium eventuellt erhållit en tydligare roll i formandet av den ryska säkerhets- och utrikespolitiken.1 Detta har i o…