Resebrev HMS Falken 220918

Klockan har precis passerat 02:00 och alla som är på vakt och sina poster står och kollar på några delfiner som simmar längds med fartyget. Himlen är stjärnklar och det är tack vare månen som lyser som gör att vi kan se när delfinerna simmar längs med fartyget.  Vi har lämnat Biscayabukten bakom oss och […]

Resebrev HMS Falken 220917

Klockan är nu 01:24 portugisisk tid och hemma i Sverige är hon 02:24, nu sitter jag här och reflekterar över dagen och tiden som varit. Rutinerna ombord börjar sätta sig, det märks att folk börjar känna sig mer och mer hemma i miljön på segelfartyget. Vädret har fortsatt varit på vår sida med en något […]

Resebrev HMS Falken 220916

Resebrev från Björnholm Nu har vi varit till sjöss i två dagar och jag har än så länge fått behålla alla måltider. Detta tackar jag mina två år till sjöss för. Dock har eleverna som åkt med inte haft samma tur, men det är en lärdom i sig att slåss emot havet som försöker sno […]

Resebrev HMS Falken 220915

Ombordmönstring och de första dagarna ombord på HMS falken. Vi mönstrade ombord för tre dagar sedan 12/9 inne på den franska marinbasen i Brest på Frankrikes västra kust. Vi är ett gäng på 20 personer som består av SOU kadetter och gymnasieelever. Första dagen blev en händelserik dag där vi fick träffa nyckelbesättningen samt lära […]

Försvarsmakten fokuserar på att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs

Som sektorsmyndighet är det Försvarsmaktens ansvar att bedöma hur samhälls-planeringsåtgärder påverkar riksintressen för hela Totalförsvarets militära del. När det gäller just vindkraft sker detta i samråd inför och vid en ansökan om tillstånd, oftast enligt miljöbalken 6 . och 9.kap. Försvarsmakten gör en omfattande beredning av hur etableringen skulle påverka verksamhet, anläggningar, system eller andra […]

Försvarsmaktens kommentar på Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen

I går publicerades Riksrevisionens rapport; Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänsteförrättande personaldirektör brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och Försvarsmaktens förbandsproduktionschef Jonny Lindfors kommenterar rapporten så här: Försvarsmakten välkomnar Riksrevisionens rapport, vi känner igen oss i mycket av det som står och den kommer att vara ett bra stöd i […]