Nato – nordiska försvarsperspektiv

 Finska Försvarshögskolans tidskrift Maanpoulustus hade vänligheten att publicera nedanstående artikel av mig i sitt senaste nummer, september 2022. Finlands och Sveriges anslutning till Nato ger nya möjligheter att samordna de nordiska och baltis…

Officersprogrammet fortsatt attraktivt för ungdomar

Den 17 oktober rapporterade Sveriges Radio att en kommande studie från Försvarshögskolan visar att andelen unga som kommit in men tackat nej till det treåriga officersprogrammet (OP) har ökat. Vanligen är det cirka 40 procent som tackar nej till sin plats, men i år har ungefär hälften valt att inte påbörja utbildningen. Försvarshögskolan har nu […]

Vad riskerar vi?

Sverige har en god chans att antas som medlem i NATO – men det råder ännu tvivel om den saken. Varken Turkiet eller Ungern är ännu beredda att lämna sitt godkännande. Väntan kan bli lång, och det kan inte uteslutas att försöket misslyckas. Vilka risker…

Försvarsmakten kritisk till Norrvattens rapport om PFAS

Dricksvattenproducenten Norrvatten publicerade nyligen en rapport om PFAS i vattentäkten Mälaren-Görväln och pekar bland annat ut Uppsala garnisons dagvatten till Fyrisån som en betydande källa till föroreningarna. När Fortifikationsverket och Försvarsmakten granskar uppgifterna i rapporten konstateras att värdena inte stämmer. Fortifikationsverkets beräkningar är betydligt lägre än det som står i Norrvattnets rapport. Ett konkret exempel […]