Försvarsmakten kritisk till Norrvattens rapport om PFAS

Dricksvattenproducenten Norrvatten publicerade nyligen en rapport om PFAS i vattentäkten Mälaren-Görväln och pekar bland annat ut Uppsala garnisons dagvatten till Fyrisån som en betydande källa till föroreningarna. När Fortifikationsverket och Försvarsmakten granskar uppgifterna i rapporten konstateras att värdena inte stämmer. Fortifikationsverkets beräkningar är betydligt lägre än det som står i Norrvattnets rapport. Ett konkret exempel […]