Att tänka fritt är svårt – att visa sig ha tänkt rätt ännu svårare: om den nya svenska nationella säkerhetsstrategin

Så har den kommit den nya svenska nationella säkerhetsstrategin – dagen före toppmötet i NATO då Sverige ska välkomnas som ny medlem av alliansen. Det har tagit tid vilket antyder svårighetsgraden att producera ett dokument som ska ta höjd för en mycke…

Inför NATOs toppmöte i Washington – NATO, NPT och Budapest Memorandum ur ett icke-spridningsperspektiv

Mycket har diskuterats och skrivits om de ökade farhågorna kring kärnvapen inom ramen för Rysslands fullskaliga aggression mot Ukraina – början på en ny strategisk era, som förmodligen är mycket mindre stabil än tidigare perioder. Oron finns också för …

The world after Feb 24, 2022: The dilemma of (“successful”) deterrence, Cases of Ukraine and Middle East

Deterrence in the context of contemporary geo-political turbulence, i.e., “successful deterrence”, is an indispensable key to peace and security (in the absence of common values and norms and interests), but as demonstrated by experiences and lessons l…