The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported i…

The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported i…

Sverige, SES-projektet och det ovissa Paradigmskiftet (Covid-19)

Sverige, SES-projektet[1] och det ovissa Paradigmskiftet (Covid-19) Reflexioner i anslutning till ett projektledningsmöte Coronan – ett stort steg in i det okända Visst har det i olika planeringsdokument genom åren (dock inte i broschyren i allas våra brevlådor – ”Om krisen eller kriget kommer”!) talats om pandemi som en av de risker och hot som […]