Tekniskt kunnande

Artificiell intelligens kommer att påverka militär verksamhet men vi vet inte hur omfattande förändringarna blir. Vissa jobb kanske försvinner och ersätts med en algoritm samtidigt som andra jobb tillkommer. I det framåtblickande dokumentet Perspektivs…