Om paradomani

De nationella myterna är en ingång i nationers och kollektivs mentalitet. USA har sin myt om pilgrimsfäderna och Vilda västern. Arbetarrörelsen har sin myt – den fackliga kampens första drabbningar. Frankrike har sin myt – den stora revolutionen. Boerf…

Finlands väg in i Nato

Som det antagligen inte undgått läsarna så tyder nu det mesta på att Finland med full art är på väg in i Nato. Då processen och de många vändningarna av förståeliga skäl kan se något underliga ut för utomstående och då ett finskt Natomedlemskap i allra…

Kleptomanins risker

Inför president Putins ansiktsförlust i Ukraina spekuleras det allt mer om den ryska stats- och militärledningens framtid. Inte ens USAs president kunde hålla sig utan tog plötsligt personlig ställning. Under tiden ser vi hur Putin själv blivit så besa…

NATO, nyttan för Sverige

Nu efter sex veckors krig där Ryssland försökte först med ett strategiskt överfall, Jägarchefen reder ut begreppet i sitt inlägg ”Något om strategiskt överfall”, mot Ukraina som avvärjdes och sedan följdes av en mer konventionell invasion. Att det sena…