En betraktelse

Efter min disputation uppstod ett vakuum där Försvarsmakten nästan blev chockade att jag blev klar inom den beslutade tidsramen för en doktorand. Efter en del argumenterande fick jag en placering på utvecklingsenheten vid Markstridsskolan. En tjänst so…

Tekniskt kunnande

Artificiell intelligens kommer att påverka militär verksamhet men vi vet inte hur omfattande förändringarna blir. Vissa jobb kanske försvinner och ersätts med en algoritm samtidigt som andra jobb tillkommer. I det framåtblickande dokumentet Perspektivs…