What do we know about Russia?

It has long struck me that we have many misconceptions about Russia. A common perception is that it is a powerful superpower that militarily threatens its neighbours. But how strong and powerful is Russia after the collapse of the Soviet Union? Firstly, we are misled by the projection of standard maps. Because Russia is so [...]

Arméns jägarstrid

I tidigare inlägg har jag diskuterat striden på djupet med jägarförband och även presenterat resultatet av olika delstudier. I detta inlägg avser jag att diskutera hur jägarförband och jägarstriden beskrivs i arméns nya taktikreglemente som publicerades strax innan sommaren. I det nya arméreglementet har jägarstriden fått ett större utrymme än tidigare, vilket är glädjande. Under [...]

Att vara på sin vakt mot det oväntade

Händelserna i Ryssland under midsommarhelgen har naturligen lett till omfattande kommentarer i inte minst västerländska medier, varav flera från tidigare högt uppsatta chefer inom militära och civila etablissemang. Möten har också ägt rum på höga nivåer inom de politiskt ansvariga instanserna i hela EU och NATO. Skälen till det är flera och relativt självklara. Det [...]

Svårgenomtränglig händelseutveckling

Midsommarhelgen kom med dramatiska nyheter från Ryssland. Ett sedan länge pågående ordkrig övergick i myteri, fordonsmarsch mot Moskva och skärmytslingar med dödsoffer och som dog ut efter mindre än två dygn. Den privata Wagnergruppen bör nu stå inför stora förändringar, ännu oklart vilka. Men vad var det som egentligen hände? Spekulationerna har varit många, men [...]

Hur man än vänder sig har man rumpan bak

En gång berättade Ulf Henricsson om ett problem han upplevde under sin tid som chef för den första Bosnienbataljonen. Vid sina besök klagade förbanden på att belastningen var hög och att staben saknade insikt om läget ute i verksamheten. De bad om förändring. Begäran lät rimlig. Överste Henricsson lät ta fram ett system där han [...]

Utvidgningen förstärker NATO i öst och nord

Karta: Nordregio Man kan inte direkt påstå att NATOs senaste utvidgningsrunda går obemärkt förbi. Tvärtom; utvidgningen till allierade nummer 31 och 32 ruskar om balansen rätt rejält. Till att börja med innebär de båda nordiska ländernas inträde att den kraftfulla förflyttning österut som präglat Alliansen alltsedan kallakrigsslutet ytterligare förstärks. Samtliga utvidgningarna sedan Berlinmurens fall har [...]

Svensk säkerhet i krigets skugga: Nato, försvaret och stödet till Ukraina

Den försvarspolitiska debatten har under 2022 präglats av Rysslands krig mot Ukraina och en partipolitisk enighet om att det svenska försvaret behöver ökade resurser. Svenskarnas stöd för ett militärt försvar är fortsatt starkt liksom viljan att bibehålla eller höja nivån på försvarsutgifterna. Däremot tror svenskarna inte att försvaret har förmåga att klara ett väpnat angrepp [...]

Replik till Sven Hirdman

I sin artikel på Krigsvetenskapsakademiens blogg mot Sveriges inträde i Nato skriver ambassadör Sven Hirdman att det inte varit till gagn för ”kulturen och turismen”. Det är sant att detta är två områden som praktiskt taget upphört mellan Sverige och Ryssland. Men då långt mer till följd av Putins krig och massmord i Ukraina än [...]

Segrarens förutsättningar

Det finns ett samtal mellan fältmarskalk Montgomery och professor Lord Taylor, tillgängligt även på nätet, som ger viktiga synpunkter på ledarskap, alltifrån låg nivå till världspolitik. Lord Taylor frågar Montgomery om hur han varit som människa under sitt framgångsrika liv. Han svarar: ”Jag har alltid varit en rebell.”  Detta ger en aspekt av hur människor [...]

Sprickor i den Hirdmanska världsbilden

Några reflektioner med anledning av ambassadör Sven Hirdmans senaste artikel Sverige och Nato (bloggen Försvar och Säkerhet 29 maj). Liksom i tidigare artiklar är ambassadören kritisk till tanken på svenskt NATO-medlemskap. Han redogör för tre motiv han själv anser ligga bakom det svenska beslutet och dessa motiv sägs vara otillräckliga. Istället anför Sven Hirdman tre [...]

Sverige och Nato

Den socialdemokratiska partistyrelsen beslöt den 15 maj 2022 och den socialdemokratiska regeringen den 16 maj att Sverige skulle ansöka om medlemskap i Nato.  Med stöd av de borgerliga partierna inlämnades en formell ansökan till Nato den 18 maj 2022. Den 22 mars 2023 godkände Riksdagen Sveriges anslutning till Nato. För Natos del återstår dock ratificeringarna [...]

Vårt framtida försvar – några tankar efter akademins möte den 17 maj

Vid planeringen av vårt försvar har oftast en hotbildsmodell använts - försvaret ska kunna möta ett angivet och tydligt hot. Det har väl fungerat ganska väl även om kopplingen till budgethanteringen egentligen varit det viktiga och några övergripande tankar om vårt försvars utformning fanns det då egentligen inte plats för. Inför Nato-anslutningen kunde vi därför [...]

Blir det ett norskt försvar för fred och frihet?

”Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet. Norges forsvarsevne svarer ikke til den sikkerhetssituasjon vi befinner oss i, og langt mindre til utfordringsbildet som er under utvikling. Større langsiktighet, forutsigbarhet og samlende politiske løsninger må til for å investere i det som er aller viktigst: vår [...]

Personalförsörjning av framtidens jägarförband

I tidigare inlägg har jag diskuterat olika aspekter av framtidens jägarförband. Detta inlägg kommer att fortsätta den diskussionen genom att belysa utmaningar kopplat till personalförsörjningen av dessa. Sammantaget finns det flertalet utmaningar, på samhällsnivå, som framtidens armé måste omhänderta eller vara med och påverka. Moderna jägarförband består av både kontinuerligt och tidvis anställda samt värnpliktig [...]

Cybersäkerhet

Den 25 februari 2022, dagen efter Rysslands invasion av Ukraina, samlades ett antal personer i näringslivet med ansvar och erfarenhet avseende cyberfrågor.  Närvarande var Generalmajor Stefan Kristiansson, tidigare chef för den Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, Håkan Buskhe, tidigare VD SAAB och chef för Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA's) arbetsgrupp för Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft, samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande [...]

Att lära av Falklandskriget

Det är i år 40 år sedan Falklandskriget. Med anledning av detta har det brittiska försvarsministeriet framställt tre innehållsrika och mycket professionellt regisserade filmer, som har mycket att lära också en liten demokrati som Sverige, låt vara att vi bor i ett jättelikt land. Falklandskriget var ett krig mellan en diktatur och en demokrati. Den [...]

Parklek m/60

Tänk er själva. Tre kaserner med fyra våningar och, vad jag kan komma ihåg, tre bostadslägenheter per våning och ”yttre”kaserngavel. Ovanpå detta de två Bläckhornen med tre lägenheter och slutligen Förvaltarbostaden med tre.
Detta summerar fyrtiofem familjebostäder i och omkring regementsparken.

Det var till detta som vår familjen flyttade i mitten av 50-talet. Från ”I 21:s bostadsrättsförening” på Bellevue till V:a Officersvillan, översta våningen. Lägenheterna i Bläckhornen var eftersökta tjänstebostäder trots att standarden kanske inte var den bästa. Kalla vinterdagar, och –nätter, krävde centralvärmen hjälp av kakelugnsbrasor och då det behövdes varmvatten för bad och tvätt var det bara att elda under den stora varmvattenberedaren av koppar som stod i köket. För mindre varmvattenbehov sattes en stor kastrull på den platta som fanns intill kopparkitteln, vedeldad naturligtvis.

Alla de fyrtiofem lägenheterna runt parken var naturligtvis inte befolkade av barnfamiljer men i mina minnen kryllade det av barn och ungdomar i varierande åldrar.

Jag ska inte sticka under stol med att området var socialt skiktat. I Bläckhornen, dvs. Officersvillorna, bodde just officerare medan kaserngavlarna befolkades av underofficersfamiljer och några enstaka underbefäl. I Förvaltarbostaden bodde ”på min tid”
bl. a. kassaförvaltaren och mot slutet faktisk en civilanställd, maskinförmannen.

Om föräldrarna var uppdelade efter kårtillhörighet var vi barn det inte. Vi blandade oss hej vilt, både åldersmässigt och pojkar och flickor, i den fantastiska och spännande miljö som regementsparken och kasernerna skapade. I parken fanns (100 m V minnesstenen) en fullrustad lekpark med allt man kunde önska sig av gungor, rutschkanor och karuseller där det sommartid ofta var full fart, utom på lördag förmiddagar. Då kommenderades tystnad på barnen under det korum som varje sommarlördag avslutade arbetsveckan för befäl och värnpliktiga.
Att vi i mångt och mycket levde i en idyll bevisades av att Gustaf Sjöbergs hästar betades i parken kring där tennisbanan senare anlades och hans kor hade sina hagar där matsalen och den stora värnpliktsparkeringen senare byggdes. Själva Sjöbergsgården låg ungefär vid vad som kom att bli förrådsinfarten till kasernområdet.

Mest spännande var dock att utnyttja de, förmodligen förbjudna, kasernvindarna och
 – källarna. Innan kasernerna renoverades i början på 60-talet och innan källare och vindar inreddes med vapenförvaringar, vårdlokaler och lektionssalar, fanns här underbara tegelgrottor och mörka krypin i underjorden och längst upp fanns kyrksalsstora kallvindar där murstockarna och de grovtimrade takkonstruktionerna utgjorde oemotståndliga klättringsutmaningar upp mot svalbona.

Jag själv hade stort utbyte av att som ung spoling följa den utbildning som sommartid bedrevs i parken. Att sitta i gräset utanför Sjukvårdsbaracken (som sen blev vakt- och arrestlokal innan den blev lokal för Hv/Friv) och lyssna till rustm Strömbergs och öfu Sehlins utläggningar i anatomi eller se praktiska övningar i konstgjord andning enligt Scheffers metod var allmänbildande. Mest spännande var dock då det övades att ge atropininjektioner. Detta var före autoinjektorernas tid och soldaten förväntades själv, efter att ha brutit bort glasröret som skyddade nålen, hugga in hästkanylen i lårmuskeln. Detta övades verkligen, med koksaltlösning i stället för atropin, och många var de soldater som var synnerligen bleka i ansiktet och tvekade inför uppgiften. Själv avböjde jag artigt då jag fick erbjudandet att prova.

En annan barackliknande byggnad var den som efter diverse om- och tillbyggnader kom att bli Musikgården. Här fanns i min barndom ett proviantmagasin som var nog så viktigt för familjerna kring regementsparken. Befälslönerna var då inte på något sätt de högsta men det kompenserades med möjligheten att från kronans förråd till självkostnadspris köpa torra basvaror och konserver i storpack. Jag kommer särskilt ihåg de stora burkarna med saltgurka jag var med om att släpa hem och de som försökt gnaga av den riktigt gamla pansarchokladen vet precis vad jag menar.


Efterhand som vi blev äldre vidgades vyerna ut till övningsfältet och upp mot både Tomashälla och Torplinje. Där fanns goda möjligheter till härmande krigiska lekar och föräldrarna ska vara glada att de inte visste vad som kunde göras med upphittade knallskott eller krevadbollar. Att vi dessutom undgick att drunkna i Bruksån i vårfloden eller då vi åkte vattenkana i timmerrännorna är ett under i sig eller att vi inte lyckades sätta eld på regementets stora halmlada som fanns mellan Garnis och Bulgarien. De enda skador jag kommer ihåg var ett benbrott i samband med skidåkning utför Ö-banans blindering och då jag själv bröt armen efter fall från en av de stenpelare som flankerade grindarna på ömse sidor Kanslihuset. Ingenting varar för evigt och barndomen tar snabbt slut. Något som också tog slut var den stora barnrikedomen som var förutsättningen för allt jag beskrivit. Då kasernerna byggdes om försvann bostäderna och med dessa barnen. Kasernfamiljerna byggde eget och flyttade till Sabbatsbrottet och vi som blev kvar blev äldre och flyttade till slut själva.
Då jag kom tillbaka som ung officer i mitten av 70-talet var det bara att konstatera att inte bara Sjöbergsgården med hästar och kor var borta. Hela den miljö som formade stora delar av min barndom var borta.

Vi spreds för vinden men ibland träffar jag av en slump någon från den tiden och om vi har tid att prata om det är vi alla överens. Vi hade alldeles otroligt roligt i en miljö som det varit få förunnat att få växa upp i.

Turkey at the crossroads – Five more of the same, or Zeitenwende à la Turca

At the time of writing Turkey's (or nowadays Turkiye's) immensely important elections, parliamentary and presidential, two simultaneous but complementary dramas, are but a few weeks ahead. At stake is much more than a mere change or not of government; at stake is basic premises for the nature and international role of the Turkish Republic facing [...]

Hotbild i förändring

Omvärldsläget har försämrats under de senaste åren och med detta även hotbilden mot vårt land. Vårt läge är fortsatt utsatt och hotet utgörs främst av Ryssland. När det gäller hotbilden är det inte bara en fråga om att den förändrats till det sämre. Den kan och bör även ha ändrat karaktär, till exempel på grund [...]