Thinking beyond the Russian Federation

The invasion war against Ukraine by the Russian Federation spells the death throes of Moscow's imperialism. The potential collapse of the Russian Federation is something the Atlantic Council’s survey of global strategists and foresight practitioners’ points to among the potentially biggest drivers of change over the next ten years. The Kremlin’s war against Ukraine could [...]

Statliga förtjänstmedaljer – vem ska ge och vem ska få?

Före sommaruppehållet röstade riksdagen ja till regeringens förslag till ett modernt, centralt och enhetligt belöningssystem (Prop. 2021/22:232). Belöningsreformen är väl underbyggd och efterfrågad; det finns en bred politisk enighet på detta område som det har motionerats på under årtionden. Regeringen har många goda skäl till att uppdatera ordensväsendet och att utveckla det statliga belöningssystemet, såsom [...]

Statliga förtjänstmedaljer – vem ska ge och vem ska få?

Före sommaruppehållet röstade riksdagen ja till regeringens förslag till ett modernt, centralt och enhetligt belöningssystem (Prop. 2021/22:232). Belöningsreformen är väl underbyggd och efterfrågad; det finns en bred politisk enighet på detta område som det har motionerats på under årtionden. Regeringen har många goda skäl till att uppdatera ordensväsendet och att utveckla det statliga belöningssystemet, såsom [...]

Hur mäter man totalförsvarsförmåga?

Hur definierar man ”kvalitet” eller ”förmåga” med avseende på civilt försvar och totalförsvar? Det är en högaktuell fråga med anledning av den nyinrättade myndigheten för totalförsvarsanalys. Ett förslag skulle kunna vara: ”Ett bra totalförsvar avskräcker angriparen p g a att kostnaden för angriparen att uppnå sina mål blir för hög.” Exempelvis skulle ett angrepp på [...]

Ledning av civilt försvar

När den nya ansvarsstrukturen inom civilt försvar nu kommit på plats, genom olika författningar som trätt i kraft den 1 oktober 2022, kan analyser inledas om hur denna ansvarsstruktur avses fungera. Det är tre viktiga aspekter på termen ”fungera” som träder i förgrunden. Här ska dessa tre aspekter på vår ledningsordning inom civilt försvar kortfattat [...]

Stridsflygfrågan förtjänar mer än killgissningar!

Rikskonferensen i Sälen blir ofta en arena för utspel i försvarsfrågor. Ledamoten Robert Dalsjö fick i år stort utrymme för sitt utspel om att Sverige borde sluta med att utveckla stridsflyg. Det som var bra med detta drastiska utspel är att det gav uppmärksamhet till en viktig vägvalsfråga. Avdelningen för luftkrigsvetenskap har under ledning av [...]

Missljud i den fransk-tyska motorn

Under många år har man i Europa sett det täta samarbetet mellan Frankrike och Tyskland som motorn i den europeiska integrationen. Dessa två länder, som är så olika varandra, men som också inser att deras intressen kompletterar varandra, har genom sina kompromisser skapat förutsättningar för ett ständigt pågående samarbete inom EU och för en närmare [...]

Varför behöver armén doktorer?

Är det äntligen tid för doktorerna att få betydelse för Försvarsmaktens verksamhet? Frågan om varför Försvarsmakten behöver forskarutbildad personal har varit aktuell sedan den första doktoranden antog för mer än 30 år sedan. En naturlig koppling är som lärare vid Försvarshögskolans utbildningar. Men är det allt forskarutbildad personal förväntas göra, att utbilda officerare och blivande [...]

Hur ska Ryssland bemötas, del 2

Som jag skrev tidigare på bloggen saknar vi inom västländerna en diskussion om en sammanhängande strategi för hur vi ska bemöta Ryssland. Den strategi som de facto tillämpades från 1991 innebar att det nya Ryssland skulle integreras i den västliga gemenskapen och kanske till och med bli medlem i Nato. Att strategin inte var realistisk [...]

Hur ska Ryssland bemötas, del 2

Som jag skrev tidigare på bloggen saknar vi inom västländerna en diskussion om en sammanhängande strategi för hur vi ska bemöta Ryssland. Den strategi som de facto tillämpades från 1991 innebar att det nya Ryssland skulle integreras i den västliga gemenskapen och kanske till och med bli medlem i Nato. Att strategin inte var realistisk [...]

The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported independence movement in Kosovo leading to the establishment of the international instruments in Kosovo, NATO:s KFOR, the UN:s [...]

The EU, Western Balkans in the shadow of Ukraine: Time for re-appraisal? – A heavy burden for the upcoming Swedish EU Presidency

Again, crisis between Serbia and Kosovo Once again, winds of crisis and perhaps war blow over the Serbia-Kosovo border, all these years since the end-of millennium armed confrontation between the Milosevic regime in Belgrade and the Western-supported independence movement in Kosovo leading to the establishment of the international instruments in Kosovo, NATO:s KFOR, the UN:s [...]

Politik på ryska – ett ords betydelse

Ord: Президентское послание (Prezidenstskoje poslanije) – Den ryska presidentens årliga linjetal Vad är väl ett linjetal på slottet, kan man undra så här i juletid? Är det verkligen så viktigt att det förtjänar ett blogginlägg? Men presidentens poslanije och det faktum att det inte blir något sådant i år säger en hel del om rysk [...]

Politik på ryska – ett ords betydelse

Ord: Президентское послание (Prezidenstskoje poslanije) – Den ryska presidentens årliga linjetal Vad är väl ett linjetal på slottet, kan man undra så här i juletid? Är det verkligen så viktigt att det förtjänar ett blogginlägg? Men presidentens poslanije och det faktum att det inte blir något sådant i år säger en hel del om rysk [...]

Forsvarssjefens nej

Nya stridsvagnar till den norska armén eller inte? 2017 beslöt Stortinget att skrota planerna på att livstidsförlänga Leopard 2A4 (inköpta begagnade 2002) och i stället satsa på helt nya. Det handlar om en order på 82 stridsvagnar till ett ordervärde på 19 miljarder NOK med planerad infasning 2025–2027. Nyligen avgav Forsvarsmateriell (norska FMV) sin hittills [...]

Djungelbokens lag och björnen Baloo som ”HYB”

Djungelboken är historien om Mowgli, människovalpen som uppfostras av vargar assisterade av panthern Bagheera och björnen Baloo. Mowgli växer snabbt upp från ett försvarslöst barn till en listig krigare som besegrar den fruktade tigern Shere Khan. Vargungen tar sin plats som ledare av flocken. Bild: Teckning från Rudyard Kiplings förstautgåva av Djungelboken 1894. ”Jag ska [...]

Fortsatt leverans i ÖB dagorder – ytterligare satsningar på ersättningar och villkor

Alldeles nyss gick Försvarsmakten tillsammans med arbetstagarorganisationerna i mål med ett viktigt steg i satsningen på personalområdet, steg 2, som överbefälhavaren tidigare aviserat i ÖB dagorder. Steg 1 som uppnåddes i oktober innebär att ett antal hundra miljoner satsades på att möta behoven hos organisationsenheterna och på gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt piloter. Nu har vi nått i mål med ett ytterligare viktigt steg och gör en särskild satsning på ersättningar och villkor. Läs mer om ersättningarna här

Vi har haft som mål att skyndsamt leverera ett antal omedelbara åtgärder inom personalområdet, så detta är mycket positivt. Ett särskilt tack till försvarsgrenar och stridskrafter, m.fl. som bidragit i styrgrupp och arbetsgrupper med analyserna. Jag vill också rikta ett mycket stort tack till förhandlingsteamet och centrala arbetstagarorganisationerna för ett mycket bra samarbete. 

Efter julhelgerna fortsätter arbetet oförtrutet med förstärkningen inom personalområdet med målet att åstadkomma fortsatta viktiga leveranser. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Fredrik Ståhlberg

Stf Personaldirektör

En julsaga från finska gränsen 1941

Nu var det julen 1941. Tyskland hade angripit Sovjetunionen 22 juni samma år, och Finland hade kommit med i kriget på Tysklands sida. I Sverige hade försvaret haft en av sina djupaste vågdalar efter försvarsbeslutet 1925. Det skulle ju aldrig mer bli krig. Men så kom Hitler till makten 1933, och fyra år senare började [...]