Resebrev HMS Falken 220918

Klockan har precis passerat 02:00 och alla som är på vakt och sina poster står och kollar på några delfiner som simmar längds med fartyget. Himlen är stjärnklar och det är tack vare månen som lyser som gör att vi kan se när delfinerna simmar längs med fartyget. 

Vi har lämnat Biscayabukten bakom oss och seglar i ett betydligt lugnare vatten längs Spaniens och   Portugals kust på väg mot Porto. Vi beräknas komma fram till Porto måndag morgon. Det ska bli skönt att få komma till fast mark igen efter många dagars gungande på Biscayabukten 

Precis när jag håller på att skriva klart brevet så visslar tredje skepparen i sin skepparpipa och alla i vakten samlas på däck. Jag han inte skriva klart brevet den kvällen men på kvällen dagen efter seglar vi in i Porto. Vi lägger ankar precis utanför hamnen och imorgon på morgonen ska vi förtöja i hamnen i Porto. 

Nu ser jag framemot ett besök i Porto innan seglingen fortsätter mot Portimao. 

//Elev Lindell

Resebrev HMS Falken 220917

Klockan är nu 01:24 portugisisk tid och hemma i Sverige är hon 02:24, nu sitter jag här och reflekterar över dagen och tiden som varit.

Rutinerna ombord börjar sätta sig, det märks att folk börjar känna sig mer och mer hemma i miljön på segelfartyget.

Vädret har fortsatt varit på vår sida med en något starkare vind under natten. I förebyggande och i utbildningssyfte så har vi idag satt upp stormfocken, ett mindre segel med syftet att släppa igenom mer av vinden för att inte behöva ta emot hela vindens kraft.

Det är mycket att lära sig ombord, men för varje dag som går så fastnar mer och mer av segelkunskaperna och alla dessa tampar så som Storens Dirk, Buktåg, Göling m.m. 

Vi närmar oss spanska/portugisiska kusten och vinden känns ljummen,  jag ser fram emot att åter få tillgång till internet men framförallt att så ser jag fram emot att få upptäcka lite av Portugal när vi kommer fram till Porto.

//Kadett Svärd

Resebrev HMS Falken 220916

Resebrev från Björnholm

Nu har vi varit till sjöss i två dagar och jag har än så länge fått behålla alla måltider. Detta tackar jag mina två år till sjöss för. Dock har eleverna som åkt med inte haft samma tur, men det är en lärdom i sig att slåss emot havet som försöker sno maten ifrån oss. Jag ska inte vara allt för kaxig, men håller sig havet som det gjort nu kanske jag lyckas med det otänkbara, att inte kräkas på HMS Falken. Uppdatering kommer. 

Annars tycker jag att det rullar på bra. Fått en go smäckbränna, vi rör oss emot varmare breddgrader  och håret bleks, kan ju knappt bli bättre.

Ha det gött! /101 Kadett Björnholm

Resebrev HMS Falken 220915

Ombordmönstring och de första dagarna ombord på HMS falken.

Vi mönstrade ombord för tre dagar sedan 12/9 inne på den franska marinbasen i Brest på Frankrikes västra kust. Vi är ett gäng på 20 personer som består av SOU kadetter och gymnasieelever. Första dagen blev en händelserik dag där vi fick träffa nyckelbesättningen samt lära oss de rutiner som gäller ombord. 

Dag 2 Började med frukost 06:30, självklart en klassisk fransk baguette med klassisk fransk brieost. Efter den goda frukosten var det dags för ”ombordmönstringsritualen” som innebär att alla elever klättrar upp och ner för Fockmasten för att sedan göra detsamma i Stormasten. Efter lunch fick vi utbildning i vad alla tampar på våran station heter och vad de gör. Besättningen är indelad i två stationer, förstation och storstation (som jag tillhör). Vilken station man tillhör styr vart man kommer att arbeta när vi väl är till sjöss. 

Dag 3 blev Första gång dagen! Efter säkerhetsgenomgång så kastar vi loss vid 10:00. De som inte arbetar på däck får sätta poster för gång. De posterna som vi arbetar med består av utkik, glasvakt, rorgängare och frälsarkranspost. Utkiken står uppe i masten och kollar ut över horisonten för att informera om denne ser något fartyg eller något som kan äventyra säkerheten som ett grund eller en sten. Glasvakten är den som håller tiden ombord genom att klinga i skeppsklockan varje halvtimme för att alla ska veta vad klockan är och när vi ska byta poster. Övrig tid så hjälper glasvakten till på däck. Rorgängare kallas den som styr fartyget. Frälsarkransposten sitter längst akterut och håller koll i fall någon skulle trilla i vattnet och är då redo att kasta i en frälsarkrans (livboj) om det skulle behövas. Alla dessa poster roteras mellan de som går vakt för tillfället.

Jag själv tyckte väldigt mycket om att stå i masten och kolla ut över horisonten med vinden i håret. Hittills har den ökända Biscayabukten bjudit på väldigt bra väder och flertalet delfinshower. Även om jag skulle kunna sitta här och skriva hela natten så är det nu snart min tur att klättra upp i masten och den chansen tänker jag inte missa. Tack för mig och ”Stay frosty”!

//Kadett Emil Vestin

Kan en liten tuva välta ett stort lass?

Reflektion

Som skrevs på denna blogg den 22MAJ2022 får den andra ryska invasionen av Ukraina anses utgöra ett för Ryssland strategiskt, operativt och taktiskt misslyckande,1 vilket med önskvärd tydlighet nu börjat bevisas i och med Ukrainas motoffensiv,2 men även den påverkan de sanktioner vilket i huvudsak de västliga länderna infört mot Ryssland förefaller kunna få i ett långsiktigt perspektiv.3 Dock utgör all form av krigföring en växelverkan mellan krafter, men även med uppkomna friktioner som alltid inträffar för alla deltagande parter i en väpnad konflikt.4 Varvid händelseutvecklingar som kan påverka den ukrainska offensiven i en negativ riktning fortsatt kan inträffa, eller som det svenska ordspråket lyder ”Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken” och ur ett ryskt perspektiv skulle ett annat svenskt ordspråk kunna vara passande, nämligen ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”.

Vad som dock får anses utgöra en viktig faktor med den pågående ukrainska motoffensiven ur ett krigföringsförmågeperspektiv5 är att offensiven troligtvis till sannolikt kommer medföra en negativ påverkan för den ryska moralen, både hos den ryska befolkningen men även dess väpnande styrkor.6 Därtill får det även ses som sannolikt att de rekryteringsproblem som de ryska väpnade styrkorna redan nu har,7 kommer öka i och med det som just nu förefaller vara en väldigt framgångsrik ukrainsk motoffensiv. Något som kommer påverka den långsiktiga fysiska krigföringsförmågan för Ryssland. Sammantaget skulle i förlängningen dessa faktorer, men även andra, kunna påverka den nuvarande ryska nomenklaturans maktställning.8

Avgörs kriget i och med denna motoffensiv? Högst tveksamt, om än att Nato generalsekreterare, Jens Stoltenberg, den 09SEP2022 uttryckte att kriget i Ukraina nu går in i en kritisk fas. Men han framförde även att Nato länder kommer prövas de kommande månaderna med anledning av den ryska påverkan av energisektorn,9 vilket får anses utgöra en indikator på att kriget är långt från över, något även Ukrainas Överbefälhavare, Valerij Zaluzjnyj, indirekt framförde genom att förklara att den övergripande strategiska situationen för Ukraina enbart kan förbättras genom en rad motoffensiver och då i en samordnad kampanj under 2023 samt med fortsatt materiellt stöd från andra länder.10 Natos Generalsekreterare förefaller även se framför sig att vintern kan utgöra en kritisk period för Ukrainas försvar, då denne vädjade till stödjande länder att skicka vintermateriel till Ukraina,11 vilket även indikerar en utdragen konflikt. Däremot bör det ses som troligt att den nu pågående motoffensiven kan utgöra en faktor som i det långa loppet vänder kriget till Ukrainas fördel.

Vad som även bör beaktas som ett möjligt utfall av den nu pågående ukrainska motoffensiven är att ett mer utbrett motstånd internt i Ryssland kan uppstå,12 framförallt hos dess ledande nomenklatura som tidigare nämnts i inlägget. Där storleken på det eller hur det utvecklas samt hur lång tid en sådan process kan tänkas ta är svår att anta, dock får det ses som en faktisk möjlighet att motoffensiven oavsiktligt kan ha påverkat en ”imaginär” tyngdpunkt – engelskans Center Of Gravity – i det ryska samhället och därmed skapar en oförutsedd händelseutveckling. Historiskt har exempelvis tydliga militära förluster/motgångar i Ryssland och Sovjetunionen utgjort en form av katalysator tillsammans med andra faktorer,13 för politiska förändringar.

Den ryska nomenklaturan torde även vara medveten om det ovanstående,14 varvid de in i det längsta sannolikt försöker hålla den ordinarie ryska medborgaren utanför den väpnande konflikten, det vill säga att sannolikt kommer ingen mobilisering ske, då risken i sådant fall finns för ett mer utbrett missnöje framförallt i de mer tätbefolkade västra delarna av Ryssland,15 vilket skulle kunna innebära att nomenklaturans maktbas försvagas. Dock kan det interna trycket inom den ryska nomenklaturan bli så pass kraftigt att dess ledande skikt kommer vara tvungen att påvisa framgångar, varvid det får ses som troligt att sådant kan leda till en högre grad av risktagning vilket i sin tur kan innebära att ryska förband kommer kastas in i strider som de eventuellt kan förlora då förutsättningar för en vinst inte finns. Varvid en ”imaginär” tyngdpunkt i det ryska samhället, som tidigare beskrivits, kan tänkas ruckas än mer.

Vad som dock bör beaktas vid en sådan händelseutveckling är främst fyra faktorer. För det första får det ses som mindre sannolikt att det kommer innebära ett regimskifte i en positiv riktning,16 om än att ett eventuellt regimskifte kanske innebär att nu ledande individer i den ryska nomenklaturan avsätts. Detta med anledning av att det inte finns någon egentlig opposition i Ryssland.16 Vad som även skall beaktas vid en sådan händelseutveckling är risken för oförutsägbara händelser där olika former av beredskapshöjande åtgärder av västliga länder samt Ryssland kan tänkas skapa en eskalerande försämring av det rådande nu kraftigt försämrade säkerhetsläget.

För det andra får det ses som möjligt att en form av dolkstötslegend17 kan komma att formas/uppstå varvid ett revanschistiskt Ryssland framträder antingen vid en förhandlingslösning efter tydliga motgångar i Ukraina eller ett regimskifte i Ryssland. För det tredje, risken för att Ryssland kan tänkas ta till kärnvapen bör även beaktas, vilket den Ukrainska Överbefälhavaren även framfört kan tänkas inträffa i vissa situationer,18 utan att specificera vilka dessa är. Dessa situationer torde dock främst utgöras av att ryskt territorium eller institutioner påverkas i stor omfattning det vill säga att Rysslands själva ”existens” hotas på något sätt, detta utifrån skrivningarna i dess nuvarande offentliga kärnvapendoktrin.19

En fjärde avslutande händelseutveckling, är att de ryska väpnande styrkorna tvingas av den nuvarande regimen att börja uppvisa en flexibilitet i syfte att återhämta sig från det nederlag som startade redan den 24FEB2022 för att förändra sin taktik och dess operativa tänkande.20 Detta syftande till att vända den nuvarande krigsutvecklingen i Ukraina till rysk fördel men även undvika en tyngdpunktsförskjutning i negativ riktning för den styrande nomenklaturan. Ett sådant agerande skulle framförallt kunna ske under det stundande vinterhalvåret som torde innebära en mer statisk form av krigföring från de båda parterna, vilket skulle kunna möjliggöra en sådan form av taktisk och operativ återhämtning. Dock har de ryska väpnande styrkorna inte uppvisat någon större form av flexibilitet sedan den misslyckade offensiven mot Kyjiv, varvid det utfallet får ses som mindre troligt.

Avslutningsvis, inget av det ovanstående behöver inträffa men historien är full av snabba händelseförlopp som har överraskat åskådarna till den. Där händelseutvecklingen även medfört både positiva men även negativa händelseutvecklingar, beroende på hur man väljer att betrakta den. Detta bör bejakasDet troliga utfallet är dock att den väpnande konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer fort ett bra tag till med den nuvarande ryska regimen som styr Ryssland.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Jägarchefen 1 (Svenska)

Nato 1 (Engelska)

Nationalencyklopedin 12 (Svenska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Reuters 12345 (Engelska)

Stratfor 12 (Engelska)

The Daily Beast 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

The Wall Street Journal 1 (Engelska)

The Washington Post 1 (Engelska)

Totalförsvarets forskningsinstitut 1 (Svenska)

U.S. Department of Defense 1 (Engelska)

Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991.

Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011.

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999.

Slutnoter

1 Jägarchefen. Genom utbildning uppnås förändring. 2022. https://jagarchefen.blogspot.se/2022/05/genom-utbildning-uppnas-forandring.html (Hämtad 2022-09-11)

2 British Broadcasting Corporation. Bachega, Hugo. Murphy, Matt. Ukraine counter-offensive: Russian forces retreat as Ukraine takes key towns. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62860774 (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Hunder, Max. Hnidyi, Vitalii. Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-troops-raise-flag-over-railway-hub-advance-threatens-turn-into-rout-2022-09-10/ (Hämtad 2022-09-11)

Reuters. Polityuk, Pavel. Balmforth, Tom. Ukraine forces push further after fall of Russian stronghold. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-forces-advance-north-after-fall-russian-stronghold-/ (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

3 Foreign Policy. Sonnenfeld, Jeffrey. Tian, Steven. Actually, the Russian Economy Is Imploding. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/07/22/russia-economy-sanctions-myths-ruble-business/ (Hämtad 2022-09-11)

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

4 Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991, s. 31, 79.

5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16.

6 The Daily Beast. Davis, Julia. Team Putin Admits Their Worst Case Scenario Is Coming True. 2022. https://www.thedailybeast.com/russian-state-media-admits-vladimir-putins-worst-case-scenario-in-ukraine-war-is-coming-true (Hämtad 2022-09-11)

The Wall Street Journal. Grove, Thomas. Gershkovich, Evan. In Major Advance, Ukraine Drives Russians Out of Key Front-Line Cities. 2022. https://www.wsj.com/articles/in-major-advance-ukraine-drives-russians-out-of-key-eastern-city-11662807160 (Hämtad 2022-09-11)

The Washington Post. Hendrix, Steve. Dixon, Robyn. Sly, Liz. Korolchuk, Serhii. Ilyushina, Mary. Russian troops in big retreat as Ukraine offensive advances in Kharkiv. 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/10/ukraine-kharkiv-russia-retreat-izyum/ (Hämtad 2022-09-11)

7 U.S. Department of Defense. Garamone, Jim. Russian Efforts to Raise Numbers of Troops 'Unlikely to Succeed,' U.S. Official Says. 2022. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3143381/russian-efforts-to-raise-numbers-of-troops-unlikely-to-succeed-us-official-says/ (Hämtad 2022-09-11)

8 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

9 Nato. NATO Secretary General and U.S. Secretary of State address NATO’s strong response to Russia’s war on Ukraine. 2022. https://youtu.be/3LyaDG8MK78?t=157 (Hämtad 2022-09-11)

10 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

11 Reuters. NATO calls on allies to supply winter uniforms for Ukrainian army. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/nato-calls-allies-supply-winter-uniforms-ukrainian-army-2022-09-09/ (Hämtad 2022-09-11)

12 The New York Times. Troianovski, Anton. As Russians Retreat, Putin Is Criticized by Hawks Who Trumpeted His War. 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/russia-ukraine-retreat-putin.html (Hämtad 2022-09-11)

13 Nationalencyklopedin. Ryska revolutionen. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-revolutionen (Hämtad 2022-09-11)

Reuveny, Rafael. Prakash, Assem. The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, vol. 25, no. 4, 1999, s. 693, 707-708.

14 Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 1: Is Time on Kyiv's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-1-time-kyivs-side (Hämtad 2022-09-11)

15 Reuters. Stewart, Phil. Russia about to 'run out of steam' in Ukraine, British spy chief says. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/russia-about-run-out-steam-ukraine-british-spy-chief-says-2022-07-21/ (Hämtad 2022-09-11)

16 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 11.

Stratfor. Orr, Matthew. Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 2: Is Time on Russia's Side?. 2022. https://worldview.stratfor.com/article/bracing-protracted-war-ukraine-part-2-time-russias-side (Hämtad 2022-09-11)

17 Nationalencyklopedin. Dolkstötslegenden. 2022. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dolkstötslegenden (Hämtad 2022-09-11)

18 Reuters. Hunder, Max. Balmforth, Tom. Ukraine's top general warns of Russian nuclear strike risk. 2022. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-military-chief-limited-nuclear-war-cannot-be-ruled-out-2022-09-07/ (Hämtad 2022-09-11)

19 Persson, Gudrun. Rysslands kärnvapendoktrin – oförutsägbarheten stadfäst. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2020, s. 2-3.

20 Finkel, Meir. On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. Stanford, California: Stanford Security Studies, 2011, s. 223-224.

Försvarsmakten fokuserar på att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs

Som sektorsmyndighet är det Försvarsmaktens ansvar att bedöma hur samhälls-planeringsåtgärder påverkar riksintressen för hela Totalförsvarets militära del. När det gäller just vindkraft sker detta i samråd inför och vid en ansökan om tillstånd, oftast enligt miljöbalken 6 . och 9.kap.

Försvarsmakten gör en omfattande beredning av hur etableringen skulle påverka verksamhet, anläggningar, system eller andra intressen som är avgörande för att myndigheterna inom totalförsvarets militära del ska kunna genomföra sina uppdrag. Försvarsmaktens bedömning blir sedan ett av många beslutsunderlag för den myndighet som ska fatta beslut i tillståndsärendet.

Utöver att delta i samråd erbjuder Försvarsmakten i mån av tid en service där vi redan inför de formella samråden genomför en beredning och lämnar en preliminär bedömning direkt till sökande bolag. Denna service, med så kallade ”hinderremisser”, är mycket uppskattad av enskilda aktörer och Försvarsmakten strävar efter att erbjuda den när så är möjligt.

Det är dock i statligt samordnade planeringsprocesser som syftar till att hitta lämpliga områden för vindkraft som Försvarsmakten bidrar mest effektivt till utbyggnaden av vindkraft och till energiomställningen i stort. Genom att tillsammans med andra myndigheter, däribland Energimyndigheten som leder samhällets energiomställning, arbeta fram förutsägbara planeringsunderlag bidrar vi långsiktigt till utbyggnaden på ett sätt som kommer till nytta för samtliga aktörer.

För närvarande arbetar Försvarsmakten med flera uppdrag som syftar till att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs. Bland annat stödjer Försvarsmakten Energimyndigheten i uppdraget att peka ut nya områden för energiutvinning till havs. Försvarsmaktens beredningskapacitet, såväl teknisk som personell, kommer under en tid framöver att koncentreras till detta och liknande uppdrag.

Det innebär att vi under en period inte tar emot några hinderremisser men vi deltar som alltid i formella samråd inför och vid en ansökan om tillstånd för vindkraft. Prioriteringen att stödja Energimyndighetens uppdrag syftar till att åstadkomma en helhetsöversyn där de områden som ger mest effekt och minst risk för skada på försvarsintressen kan identifieras, något som kommer såväl energiomställningen och vindkraftsbranschen till nytta.

Mikael Christoffersson
Chef för Försvarsmaktens infrastrukturavdelning

Mer information om Försvarsmaktens arbete med samhällsplanering, riksintressen och vindkraft hittar du här

Försvarsmaktens kommentar på Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen

I går publicerades Riksrevisionens rapport; Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänsteförrättande personaldirektör brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och Försvarsmaktens förbandsproduktionschef Jonny Lindfors kommenterar rapporten så här:

Försvarsmakten välkomnar Riksrevisionens rapport, vi känner igen oss i mycket av det som står och den kommer att vara ett bra stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla den starka och skyndsamma tillväxt vi befinner oss i.

Efter att ha läst rapporten finns det ett par saker vi omedelbart kan konstatera. Rapporten omfattar åren 2016 till 2020, en period som var omvälvande för Försvarsmakten och som innebar en avgörande omställning från ett försvar byggt på frivillighet med anställda soldater och sjömän till ett försvar med återinförd värnplikt och anställda/GSSK. Innehållet i rapporten är baserat på försvarsbeslutet från 2015. Sedan dess har Försvarsmakten ett nytt försvarsbeslut att förhålla verksamheten och dess mål till. Försvarsmaktens nuvarande mål är drastiskt förändrade jämfört med målen för åren 2016-2020.

Försvarsmakten har inte stått still. 2016 hade vi ingen värnplikt men utbildade cirka 2 500 i grundläggande militär utbildning under tre månader. I dag har vi cirka 5 000 värnpliktiga under utbildning emellan 9, 11 och 15 månader. Under den förändrings- och tillväxtresa som Försvarsmakten befunnit sig på de senaste åren har vi genomfört och genomför ett antal åtgärder för att säkerställa en robust personalförsörjning i alla personalkategorier. Vi har stärkt infrastrukturen och ökat antalet regementen och flottiljer på ett flertal platser i landet. Styrmetoderna har utvecklats och är under arbete att utvecklas ännu mer med ökade mandat och ansvar vid försvarsgrenar och stridskrafter. Men med det sagt så är vi medvetna om att utvecklingen i personalförsörjningen inte gått i den takt vi har önskat och vi vet att det finns en hel del kvar att göra.

En del av den kritik som framkommit i rapporten tyder på att soldaterna upplever att de inte är lika prioriterade som de värnpliktiga. Det är något vi tar på allvar. Det är en produkt av en stor förändring i samband med värnpliktens återinförande. I dag råder ett nytt normalläge där anställda och värnpliktiga har ömsesidigt positiv påverkan på krigsförbandens förmåga. Nationell beredskap är tydligt i fokus och våra stående förband nyttjas i betydligt större omfattning än för något år sedan. Det råder dock alltjämt ett behov av att turas om att nyttja materiel för grundutbildning och för att vidmakthålla stående förband och så kommer det att se ut under många år framåt. I den väldigt snabba tillväxt vi nu befinner oss i kan det vara svårt att hitta balansen, det måste vi hjälpas åt med.

Försvarsmakten utvecklas nu i en helt ny omvärld där det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde förändrats radikalt med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Sverige har ansökt om Nato-medlemskap och Försvarsmakten har en ny långsiktig nivå för försvarsanslag (2% av BNP). Den utvecklingen ställer stora krav och höga förväntningar på hela myndigheten.

Det kommer att innebära ökade satsningar inom alla personalkategorier, fler krigsförband, ny materiel, mer övningar, fler operationer och en justering av vår beredskap.

Personalförsörjningen har av ÖB särskilt lyfts fram och ska prioriteras skyndsamt de kommande åren.

Vi ska också visa att vi kan hantera olika och flera frågor samtidigt och möta de förväntningar som finns på oss som Sveriges försvarsmakt. Vi ser idag ett ökat intresse för att göra värnplikten, fler vill ta anställning som soldat eller sjöman, fler söker sig till officers- och specialistofficersutbildningarna och intresset för att engagera sig i Hemvärnet har nått rekordnivåer. Anställningstakten och engagemanget i Försvarsmakten har aldrig varit större. Det gör det än mer angeläget att vi håller i alla personalkategorier i tillväxten.

Ute på förbanden där krigsförbanden utbildas och tränas varje dag görs ett både viktigt och utmärkt arbete. Att i den snabba tillväxt som nu sker och med det mycket osäkra omvärldsläget se det engagemang och den professionalism som finns vid våra förband är imponerande. Det är i ett högt tempo vi utvecklar Försvarsmakten och vi vet att det fortfarande finns utmaningar vi måste besegra. Vi kommer fortsätta att lyssna, analysera och agera för att fånga in det vår personal ser att vi tillsammans behöver förbättra. Personalen är Försvarsmakten – Försvarsmakten är personalen!

Fredrik Ståhlberg
Tjänsteförrättande personaldirektör
Jonny Lindfors
Förbandsproduktionschef

Fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina – Del 2 – Några taktiska och stridstekniska aspekter

Sammanfattning

Utifrån den allmänna rapporteringen avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium som inordnats i de grundläggande förmågorna, framträder en bild av att en koordinerad verksamhet utifrån en högre ukrainsk stridsplan genomföras på taktisk nivå inom de ockuperade områdena. Den övergripande rapporteringen faller främst inom begreppet verkan och dess underkategorier aktivt och passivt motstånd. Där det aktiva motståndet främst omfattar strid emedan det passiva motståndet omfattar inhämtning och psykologisk krigföring men även propaganda för att stärka den ukrainska moralen på av Ryssland ockuperat område. En fungerande ledning tillsammans med uthållighet och skydd förefaller även finnas för att bedriva det fortsatta motståndet på ockuperat ukrainskt territorium.

Inledning

Detta är det andra inlägget i en serie om tredje, det föregående inlägget fokuserade på några strategiska aspekter avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium. Detta inlägg kommer fokusera mer på den faktiska verksamheten, i form av den taktiska och stridstekniska nivån, det tredje inlägget kommer fokusera på ryska motåtgärder på ockuperat ukrainskt territorium mot denna form av verksamhet. Inledningsvis vill jag även påtala att någon detaljerad beskrivning av den faktiska stridstekniken kommer inte genomföras, om än att så hade varit möjligt utifrån den rapportering som sker. Det blir upp till er läsare att sätta er in i, då jag anser det vara något oetiskt att sprida sådan information i och med att dylika tekniker även kan användas av kriminella element.

I den allmänna rapporteringen kring det fortsatta motståndet på ockuperat område i Ukraina, kan en stor del av det som rapporteras inordnas i taktik och stridsteknik. Detta inlägg kommer beröra dessa aspekter, en viktig faktor för att förstå inlägget är att exempelvis olika former av arbetsmetoder eller mer korrekt hantverket för att kunna agera och minska risken för avslöjanden på ockuperat område kommer inordnas inunder begreppet stridsteknik, något som mer internationellt hade fallit under begreppet ”tradecraft”, det vill säga hantverk, då underrättelseofficerares ageranden på en annan nations territorium i mångt påminner om hur individer som är involverade i en motståndskamp på ockuperat område även måste agera.

I boken Resistance Operating Concept utgiven av den svenska Försvarshögskolan 2019, finns ett flertal skrifter vilket det refereras till som ger konkreta beskrivningar kring hur ett fortsatt motstånd på ockuperat område kan tänkas organiseras och genomföras.1 I sammanhanget är det värt att nämna att det ej refereras till kanske den tydligaste svenska handboken, innan Resistance Operating Concept publicerades, inom det aktuella ämnesområdet. Detta i form av chefen för den svenska underrättelsetjänstens T-Byrå (populärt benämnt särskild tjänst), numera Kontoret för Särskild Inhämtning (KSI),2 Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser skriven 1977, men publicerad 1988. Vilket får anses utgöra en form av manual för hur en svensk motståndskamp på ockuperat område i slutet av det kalla kriget skulle kunna tänkts organiserats och genomförts.3

I den pågående ukrainska motståndskampen på ockuperat område har personal knuten till det fortsatta motståndet på ockuperat område framfört att boken ”Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations” utgiven första gången 1957 utgör ett bra exempel på hur en motståndskamp kan organiseras och genomföras,4 denna bok har även översatts till Ukrainska och uppdaterats något samt sprids via dess nationella centrum för motståndskamp på ockuperat område. På dess hemsida kan kan man även läsa om hur man bekämpar stridsvagnar, 198 metoder för ickevåld mot en ockupant, hur man skall motstå rysk propaganda, hur en så kallade VPN-tunnel kan användas, åtgärder mot obemannade flygande farkoster, olika former av sabotage som kan genomföras på ockuperat område, hur man skall agera vid konspirativa möten, hur man skall agera i händelse av tillfångatagande, prioriterade målval med mera.5

Flertalet läsare av denna blogg har säkerligen redan läst eller kommit i kontakt med boken ”Total Resistance”, för de som inte gjort det kommer nedan en kort resumé kring vilka ämnesområden den berör. Boken är indelad i två delar, gerillakrigföring och civil motståndsrörelse där ämnesområdena bland annat berör syfte med gerillakrigföring, taktik som används av gerillaförband (exempelvis marsch, bastjänst, fältarbetstjänst, överfall, sabotage), fiendens åtgärder mot gerillaförband, organisering av civil motståndsrörelse, fiendens åtgärder mot en civil motståndsrörelse, motståndsrörelses strid med mera.6 I och med att boken är utgiven 1957, är flertalet av de metoder som beskrivs något föråldrade emedan vissa fortfarande får antas vara fullt fungerande i och med att de berörs i den Ukrainska utgåvan av boken.

Många av de ämnesområde som berörs i Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser överinstämmer i mångt med det som berörs i Total Resistance, boken består av tio kapitel och berör ämnesområdena bakgrund, sambandsfrågor, underrättelsetjänst, säkerhetstjänst, flykthjälp, sabotage, partisankrig, hemmafronten, organisationerna och människorna.7 Den stora skillnaden är dock att i Thede Palms bok framgår inga praktiska exempel på hur exempelvis sabotage, eldöverfall med mera kan tänkas genomföras utan det rör sig främst om allmänna resonemang kring ämnesområdena vilket gör den mer tidlös. Den närmsta formen av sådana instruktioner ur ett historiskt kalla kriget perspektiv från Sverige som är allmänt tillgänglig utan sekretess restriktioner får anses utgöras av Anvisningar för Fallskärmsjägare från 1976,8 vilket i sin tur Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp från 1980 i mångt även bygger på men även andra metoder berörs i den utöver de i Anvisningar för Fallskärmsjägare.9

För att beskriva den faktiska verksamheten kommer främst engelskspråkiga uppgifter ifrån det nationella ukrainska centrumet för motstånd användas, detta för att öka spårbarheten för läsaren. Därtill kommer verksamheten inom ramen för det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat inordnas där så är möjligt i vad som benämns de grundläggande förmågorna vilket omfattar, verkan, ledning, rörlighet, underrättelse/information, skydd och uthållighet.10 Inom ramen för verkan kommer Thede Palms begrepp passivt och aktivt motstånd utgöra underkategorier i verkan,11 där undertecknad valt att placera strid, sabotage och dylikt inom ramen för aktivt motstånd och civilolydnad, psykologisk krigföring, propaganda med mera inom ramen för passivt motstånd. Syftet med att inordna verksamheten i kategorier och underkategorier är att enklare kunna exemplifiera, men även dra slutsatser där så är möjligt.

Verksamhet i förmågeindelning

Verkan. Den övergripande majoriteten av rapportering kring det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område utgörs av rapporter som faller in i ramen för begreppet verkan i form av passivt och aktivt motstånd. Nedan kommer ett antal exempel avseende de båda kategorierna belysas.

Aktivt motstånd. I samband med stridigheterna på ockuperat område i anslutning till Kyjiv, genomfördes bland annat överfall mot ryska soldater som genomförde däckbyte på ett Kamaz fordon som fått punktering, soldaterna nedkämpades tillika fordonet.12 Kring Melitopol i slutet av maj månad 2022 samverkade motståndsrörelsen med reguljära ukrainska förband, sannolikt specialoperationsförband då detta förefaller vara en del i modus operandi, och förstörde dels artilleripjäser, dels radarsystem genom invisning av Bajraktar-2 system. Annan samverkan med ukrainska specialoperationsförband samt enheter som verkar inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område förefaller även genomförts. Artilleriangrepp har även koordinerats utav ukrainska motståndsmän mot olika målval på ockuperat område.13

Riktade angrepp har även genomförts mot ukrainska medborgare som tagit ledande positioner i den ryska ockupationsadministrationen, i form av bombdåd men även eldöverfall. Eldöverfall har även genomförts mot poliser i tjänst för den ryska ockupationsmakten.14 De ryska logistiklinjerna har även angripits. Detta har tagit sig form av angrepp mot järnvägsförbindelserna på ockuperat område bland annat mot stationsområden, järnvägsbroar samt järnväg vilket orsakat tågurspårningar men även vanliga broar. Brand har även använts som en metod för att påverka minst en rysk logistikbas på ockuperat område. Angrepp mot fordonskonvojer som transporterar underhåll har även genomförts.15

För att försvåra den ryska ockupationsadministrationens arbete och sannolikt i slutändan en annektering har det uppmanats att bränna ned lokaler som utfärdar ryska pass på ockuperade områden. Därtill har även platser där vallokaler förefaller ska upprättats markeras,16 vilket kan indikera att aktioner kan tänkas genomföras mot dessa. Utplacerade bomber antingen längs framryckningsvägar eller på fordon har även använts mot de ryska ockupanterna. Användande av bomber har även skett mot officiella byggnader som används av den ryska ockupationsmakten.17 Angrepp mot de ryska ockupanterna som genomför patruller, exempelvis nattetid, förefaller även genomföras frekvent.18

Passivt motstånd. Ett utslag på passivt motstånd är att ryska flaggor som hissats på ockuperat ukrainskt territorium har tagits bort, kastats samt bränts, men även att Ukrainska flaggor hissas.19 Ett annat utfall av passivt motstånd på ockuperat område är användande av graffiti på väggar utav olika ukrainska symboler samt olika budskap till ockupanterna, men även att dekorera offentliga platser med band i Ukrainas färger och andra symboler som applicerats på olika sätt.20 En annan form av passivt motstånd som använts av ukrainska medborgare på ockuperat område är att vägra använda sig av den ryska rubeln utan istället enbart genomfört handel med den ukrainska hryvnian, men även att företag samt anställda hos företag vägrar samarbete med de ryska ockupanterna.21

Inom utbildningssektorn har även ukrainska lärare på ockuperat område bedrivit passivt motstånd, i form av att många vägrar arbeta för ockupationsmakten vilket medfört att lärare måste flyttas från Ryssland till de ockuperade områdena. Därtill är det ytterst få som vill kollaborera med den ryska ockupationsmakten inom andra yrkessektorer vilket medför att någon form av fungerande ockupationsadministration ej går att upprätta med ukrainska medborgare, vilket medfört att ryska tjänstemän men även andra yrkeskategorier förflyttas från Ryssland till de ockuperade områdena där en ökad ekonomisk ersättning tilldelas de ryska medborgarna som börjar arbeta där.22

Flygblad har även delats ut att ockuperade områden skall återtas bland annat på Krimhalvön, men även budskap att den så kallade Krimbron kan tänkas utsättas för kinetisk verkan.23 Olika former av affischer har även satts upp, där man på olika sätt varnar de ryska ockupanterna för den stundande befrielsen, men även andra former av varningar till de ryska ockupanterna såsom att frukta natten samt till ukrainska kollaboratörer där även deras samarbete med ockupanterna beskrivs men även budskap till ukrainska medborgare att inte registrera sig för ryska pass. Därtill har det även förmedlats budskap om användandet av det amerikanska raketsystemet HIMARS mot ryska mål.24

Kulturellt motstånd gentemot de ryska ockupanterna i form av att öppet sjunga Ukrainska sånger har även genomförts på bland annat Krimhalvön, men även ukrainsk musik har spelats vid offentliga platser på ockuperat område.25 En annan form av passivt motstånd är även att dockor/fågelskrämmer som liknar ryska soldater har hängts upp för att likna en hängning.26 Enskilda ukrainska medborgare men även större grupper har även demonstrerat mot den ryska ockupationen på olika sätt.27 Ukrainska medborgare avstår även från att söka utbildningar till högre lärosäten på ockuperade områden, men även barn i skolåldern vägrar skolundervisning.28 Platser där den så kallade folkomröstning för om de delar av ockuperade ukrainska territorium skall tillhöra Ryssland har även börjat markeras utav de som bedriver fortsatt motstånd, syftande till att påvisa för ockupanterna att de har insyn i deras planer.29

Skydd. En präst som blev gripen på ockuperat område valde efter denne blivit utsatt för tortyr av de ryska ockupanterna att börja samarbeta med dessa, emedan kom han efter han hade erhållit instruktioner och utrustning för att kommunicera med dem som en infiltratör att lämna det ockuperade området och delge den Ukrainska säkerhetstjänsten dennes uppgifter.30 Något som sannolikt har kunnat ge en insyn i vilka åtgärder som Ryssland vidtar på ockuperat område och därmed möjliggjort ett ökat skydd för den ukrainska verksamheten på ockuperat område.

Varierade sändarplatser har även använts för att vidarebefordra information och information har inte vidarebefordrats från exempelvis bostadsplats för att öka säkerheten för de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat område.31 Inom ramen för säkerhetstjänst förefaller även de som agerar på ockuperat område inneha en uppgift att identifiera och rapportera kollaboratörer varvid information lagras kring dem för att kunna användas vid rättegångar eller andra åtgärder alternativt beslut.32 Dock förefaller organisationen åtminstone initialt blivit infiltrerade då det framkommit en uppgift om att individer blivit röjda i och med att ukrainsk polis och säkerhetspolis förefaller överlämnat information kring de som är engagerade i det fortsatta motståndet på ockuperat område till Ryssland.33 Vilket påvisar vikten av att dylik verksamhet måste ha en hög grad av sekretess och vara väldigt sektionerad samt användande av exempelvis täckbeteckningar måste utgör ett måste.

Uthållighet. I ett pressmeddelande i slutet av juni 2022 framkommer det att de ukrainska väpnande styrkorna på olika sätt stödjer de ukrainska grupperingarna som genomför fortsatt motstånd på ockuperat område.34 Försörjningslinjer förefaller ha upprättas med kurirer mellan eget behärskat område och ockuperat område.35 Eldöverfall förefaller även genomförts för att ta materiel från de ryska ockupanterna och på det sättet tillföra underhåll på ockuperat område.36 Uppgifter rörande förberedelser för att upprätta eller förberedda upplag med materiel har även framkommit,37 vilket möjliggör en utökad uthållighet för fortsatt motstånd på ockuperat område.

Det förefaller även upprättats gömställen, internationellt benämnt så kallade ”safe houses”, för de som bedriver fortsatt motstånd på ockuperat område,38 vilket kommer utöka uthålligheten för de som är delaktiga i verksamheten. En annan viktig faktor för uthålligheten är sammansättningen av enheter, det förefaller bestå i en blandning av tidigare militär personal och frivilliga där cirka 60% utgörs av militär personal och 40% utav frivilliga.39 Detta får anses skapa möjligheter till utbildning av de frivilliga och därmed en utökad uthållighet i verksamheten.

Und/Info. Videobaserade övervakningskameror i lokala nätverk på ockuperat område har använts för att erhålla information om de ryska förbanden, som sedermera har vidarebefordrats, bland annat över internet, till de ukrainska väpnande styrkorna. Lokala informatörer har även rekryterats och trots att exempelvis ukrainska mobiltelefontorn har stängts ned har svaga mobilsignaler utanför ockuperade områden kunnat användas och information vidarebefordrats på det sättet. Dessa informatörer ingår även i den övergripande verksamheten i fortsatt motstånd på ockuperat område.40

I striden mot de ryska logistikbaserna med stöd av exempelvis det amerikanska raketsystemet HIMARS utgör även de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat en viktig roll. En stor mängd av logistikbaserna på ockuperat ukrainskt område har inrapporterats av dessa samt verifierat annan information, vilket medgett bekämpning. Men även logistikrörelser har inrapporterats till de ukrainska väpnande styrkorna.41

De som är verksamma på ockuperat territorium förefaller även genomföra så kallad verkansverifiering det vill säga rapportera utfallet utifrån exempelvis indirekt bekämpning mot ryska mål.42 Inom ramen för inhämtning förefaller även så kallade drönare användas på ockuperat område, men även video sekvenser samt stillbilder från mobiltelefoner, för att identifiera mål och därefter rapporteras informationen vidare till de ukrainska väpnade styrkorna.43

Rörlighet. Vad avser rörlighet har ytterst lite framkommit inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område. Vad som dock kan konstaterats är att exempelvis försörjningslinjer förefaller upprättats i otillgänglig terräng,44 vilket egentligen bör sorteras inom ramen för skydd, något som kan antas medför att rörligheten är låg och anpassas utifrån det skydd som kan tänkas uppbådas gentemot exempelvis obemannade flygande farkoster, något som instruktioner finns kring hur de som bedriver fortsatt motstånd skall agera mot.45 En annan faktor som kan försvåra rörligheten är Ukrainas geografi, där exempelvis dess södra område mer består av ett stäpplandskap emedan det norra Ukraina är mer skogsbeklätt.46 Dock förefaller exempelvis någon form av rörlighet finnas mellan ukrainskt territorium och ryskt ockuperat område kring Cherson i södra Ukraina, vilket torde innebära att mer konventionella metoder kan användas för att skapa rörlighet inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område.47

Ledning. Det fortsatta motståndet på ockuperat område förefaller vara koordinerat och ledas utav den ukrainska specialförbandsledningen.48 Dock har västliga tjänstepersoner uttryckt tvivel om att verksamheten på det av Ryssland ockuperat ukrainskt territorium skulle vara koordinerat.49 Vad som skulle kunna tala emot dessa tjänstepersoners uttalanden är den organisation som Ukraina började bygga upp redan 2015 för att kunna bedriva fortsatt motstånd på ockuperat territorium med stöd av USA,50 vilket torde vara inordnad i en ledningsstruktur. Därtill att grupperingar på ockuperat område samverkar med ukrainska specialoperationsförband,51 indikerar att en koordinering och ledning finns för verksamheten.52

Analys

Efter ett försök till kategorisering i grundläggande förmågor av den verksamhet som genomförts inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina uppstår då frågan vad det innebär? För det första, verksamheten förefaller vara koordinerad. Vilket även beskrivs i vittnesmål, exempelvis kan ukrainska specialoperationsförband genomföra en form av verksamhet på ockuperat område, emedan andra enheter, som skulle kunna klassificeras som motståndsgrupper på ockuperat område, understödjer denna antingen direkt eller inom ramen för den och avslutningsvis genomförs olika former av propaganda/psykologisk krigföring efter genomförandet. Således kombineras både aktivt och passivt motstånd för att nå effekt i verksamheten på ockuperat område. Därmed påverkas vad som inom krigföringsförmåga benämns fysiska och moraliska faktorer.53

För det andra, agerandet med specialoperationsförband tillsammans med motståndsgrupper på ockuperat område inom ramen för fortsatt motstånd faller tydligt in i vad exempelvis USA benämner ”Unconventional Warfare”.54 Vad som blir intressant att notera är att den ukrainska verksamheten i huvudsak följer den uppbyggnad som krävs för att kunna genomföra ”Unconventional Warfare” på högre nivå. De har genomfört olika former förberedelser för att forma stridsfältet, psykologiska förberedelser genomfördes innan den andra invasionen utav Ukraina, syftande till att en motståndskamp skulle kunna genomföras, koordinering har genomförts för det fortsatta motståndet på ockuperat område, ukrainska specialoperationsförband har innästlat på ockuperat territorium, de samverkar med motståndsgrupper som finns där och den ukrainska specialoperationsledningen leder verksamheten. Vilket helt faller i linje med hur dylik verksamhet kan tänkas genomföras på ockuperat område ur ett amerikanskt perspektiv.55

För det tredje, kan det konstateras att det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område i dess taktiska uppträdande förefaller vara uppbyggt i enlighet med Resistance Operating Concept i form av en del som genomför gerillakrigföring, omnämns i den dagliga rapporteringen som partisaner och/eller partisankrigföring, en del som främst genomför inhämtning, propaganda/psykologisk krigföring vilket kan kategoriseras som motståndsrörelsen och en understödjande del kan även antas finns utifrån rapporteringen i form av exempelvis tillhandahållande av gömställen, underhållstjänst med mera,56 som sannolikt stödjer både motståndsrörelsen och gerillaförbanden troligtvis även specialoperationsförbanden. Att Ukraina organiserat det fortsatta motståndet på ockuperat område i enlighet med Resistance Operating Concept är dock inte så anmärkningsvärt, då de erhållit stöd för att organisera sig utifrån det konceptet sedan 2018.57

För det fjärde, vad avser strid, och här bör framföras att i den allmänna rapporteringen är det svårt att skilja på vad som eventuellt kan ha varit ett special- eller specialoperationsförbands företag kontra partisaner eller motståndsrörelse, förefaller modus operandi följa de riktlinjer som framkommer i Total Resistance kring exempelvis eldöverfall, användande av olika former av minsystem med mera. En intressant sak som dock framkommit är användandet av enheterna på ockuperat territorium i att genomföra måluttag för indirekt bekämpning från eget behärskat område mot ockuperat område men även verkansverifiering av bekämpning av mål på ockuperat område. Vilket får anses utgöra två nya komponenter, om än att exempelvis partisanförband under andra världskriget hade granatkastare. Häri spelar säkerligen även den ökade räckvidden på olika system som Ukraina fått från väst in som en faktor, men det visar även på att förmågan att genomföra korrekta måluttag finns på bredd men även genomföra korrekta analyser av verkan i efterhand. Vilket exempelvis visar på vikten att så kallad eldobservatörsutbildning genomförs men även att eldledare finns att tillgå.

Vad avser själva målvalen för striden förefaller de vara inriktad mot dels svårförsvarade mål, dels kritiska mål. Vad avser svårförsvarade mål bör här framhävas de företag som genomförts mot framförallt de ryska logistiklinjerna och då i synnerhet järnvägsinfrastrukturen på av Ryssland ockuperat område. Att logistiklinjer är svårförsvarade är ingen nytt, och då framförallt järnväg,58 med tanke på de avstånd som de omfattar, dock har vissa åtgärder vidtagits av Ryssland vilket kommer beröras i nästkommande inlägg. Vad avser kritiska mål utgör den ryska logistiken ett sådant, men även exempelvis delar i det ryska luftförsvaret vilket även påverkats. I enbart ett fall, i vad som kan finnas i den allmänna rapporteringen, förefaller antingen ett sabotage eller överfall genomförts mot ett målval som bör ha varit mer försvarat vilket var i form av en logistikbas. Striden mot de ryska logistiklinjerna på ockuperat område får även anses utgöra en viktig del i det så kallade formandet av stridsfältet för ukrainska offensiva operationer,59 vilket de enheter som är verksamma inom det fortsatt motståndet på ockuperat område förefaller bidra till.

För det femte, inhämtningen på ockuperat område förefaller genomförs dels med traditionella metoder, dels med de metoder som den moderna tekniken medger. Vad avser traditionella metoder förefaller individer rapportera observationer de sett till kontaktpersoner som därefter på olika sätt vidarebefordrar informationen till den ukrainska militära ledningen, men även traditionell truppspaning förefaller användas. Vad avser den moderna tekniken förefaller exempelvis videoövervakningskameror som funnits redan innan den andra invasionen användas som informationskälla, men även mobiltelefoner för att filma och fotografera och därefter vidarebefordra informationen. Vad avser det två beskrivna metoderna får det anses utgöra en mer säker informationskälla än en observation som beskrivs i text eller muntligt, då underrättelseanalytiker på ett helt annat sätt kan värdera informationen och dra adekvata slutsatser utifrån den. Dock får exempelvis användande av mobiltelefon vara behäftat med vissa säkerhetsaspekter då den ryska ockupationsmakten regelbundet förefaller kontroller innehåll på ukrainska medborgares telefoner vid posteringar och dylikt, vilket utgör en ökad risk för den personliga säkerheten.

För det sjätte, säkerhet eller om man så vill kalla det skydd är grundläggande vid agerande på ockuperat område. Utifrån den information som finns tillgänglig förefaller Ryssland erhållit viss kännedom om den organisation som fanns uppbyggd i Ukraina innan dess andra invasion. Vilket innebär att de som har insyn i dylik verksamhet måste vara ett ytterst begränsat antal men även vara noggrant säkerhetskontrollerade. I en svensk kontext förefaller exempelvis den organiserade motståndsrörelsen som fanns under det kalla kriget, varit tvungen att omorganiseras vid minst två tillfällen på grund av att individer som uppdagats vara spioner har haft kännedom om organisationens uppbyggnad och därmed sannolikt även individer som var delaktiga i den.60 Härvid får det även anses vara viktigt att välja ut och utbilda individer som inte kan tänkas ha en naturlig koppling till ett lands Försvarsmakt i ett förberedelse skede än mindre inneha exempelvis ledande positioner lokalt i ett område,61 för att minska upptäcktsrisken.

För det sjunde, Ukraina förefaller utifrån vad som kan utläsas i rapporteringen vidtagit åtgärder innan den andra ryska invasionen för att kunna leda dylik verksamhet men även säkerställa dess rörlighet och uthållighet vilket kan anses ingå i vad som benämns förberedelser av stridsfältet.62 Vikten av att noggranna förberedelser genomförs i god tid innan får anses vara direkt avgörande för dylik verksamhet.63 Exakt hur ledningen, rörligheten och uthålligheten är uppbyggd har inte kunnat utläsas i den allmänna rapporteringen, vilket heller inte får anses vara något anmärkningsvärt då de tre faktorerna får anses vara direkt avgörande för att fortsatt motstånd på ockuperat område skall kunna fungera. Därmed har det även ett högt skyddsvärde, varvid rapporteringen även blir sparsam kring det.

Slutsats

På taktisk och stridsteknisk nivå förefaller Ukraina lyckats bygga upp ett fungerande system för fortsatt motstånd på ockuperat område innan den andra ryska invasionen. Den taktiska nivån på ockuperat område förefaller i sin tur kunna ledas/koordineras på operativ och strategisk nivå för att uppnå önskvärda effekter tillsammans med reguljära stridskrafter inom ramen för en övergripande stridsplan. Hade inte dessa förberedelser vidtagits innan den andra ryska invasionen under perioden mellan 2014 och 2022 torde ändock någon form av fortsatt motstånd på ockuperat område uppstått. Dock får det ses som mindre troligt att det då snabbt hade kunnat ledas och koordineras inom ramen för en övergripande ukrainsk stridsplan.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Army Times 12 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 123 (Engelska)

Cable News Network 1 (Engelska)

Congressional Research Service 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarshögskolan 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

National Resistance Center 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 (Engelska/Ukrainska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

The Economist 1 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

Vice News 1 (Engelska)

Yahoo News 12 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017.

Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980.

Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976.

Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965.

Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016.

Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019.

Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013.

Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011.

Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988.

Slutnoter

1 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 213-222.

2 SOU 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integritetenDe svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945s. 552.

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017, s. 27, 28, 35-36.

3 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 409-410.

4 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

5 Центр національного спротиву. Бібліотека для завантаження - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/download/ (Hämtad 2022-08-02)

Центр національного спротиву. Практичні поради - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/action-grid/ Hämtad 2022-08-02)

6 Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965, s. iii.

7 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 5.

8 Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976, s. v-vii.

9 Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980, s. v-vii.

10 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 20-21.

11 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 37.

12 National Resistance Center. Resistance forces destroyed an enemy KAMAZ “Taifyn” while the enemy were trying to repair it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/06/resistance-forces-destroyed-an-enemy-kamaz-taifyn-while-the-enemy-were-trying-to-repair-it/ (Hämtad 2022-08-02)

13 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE TOGETHER WITH GUERILLAS DESTROYED SEVERAL ENEMY ARTILLERY SYSTEMS AND RADAR STATIONS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/armed-forces-of-ukraine-together-with-guerillas-destroyed-several-enemy-artillery-systems-and-radar-stations-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

14 National Resistance Center. SELF-ANNOUNCED MAYOR EXPLOSED IN OCCUPIED ENERGODAR. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/self-announced-mayor-explosed-in-occupied-energodar/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A collaborator was blown up in the Kharkiv region. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/11/a-collaborator-was-blown-up-in-the-kharkiv-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE MOVEMENT LIQUIDATED POLICEMEN IN THE OCCUPIED KHERSON. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/28/resistance-movement-liquidated-policemen-in-the-occupied-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

15 National Resistance Center. IN MELITOPOL ACTIONS OF PARTISANS CAUSED PANIC IN OCCUPATION ADMINISTRATION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/25/in-melitopol-actions-of-partisans-caused-panic-in-occupation-administration/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A RAILWAY BRIDGE WAS BLOWN UP NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/03/a-railway-bridge-was-blown-up-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, partisans set fire to a factory. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-mariupol-partisans-set-fire-to-a-factory/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans blew up a railway track in the Melitopol district. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/partisans-blew-up-a-railway-track-in-the-melitopol-district/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans destroy railways in the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/08/01/partisans-destroy-railways-in-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

16 National Resistance Center. Invaders in kherson region are ready to pay for receiving a Russian passport, but nobody wants it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/06/invaders-in-kherson-region-are-ready-to-pay-for-receiving-a-russian-passport-but-nobody-wants-it/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

17 National Resistance Center. A CAR WITH INVADERS EXPLODED IN THE DOWNTOWN OF SIEVIERODONETSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/a-car-with-invaders-exploded-in-the-downtown-of-sievierodonetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

18 British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

19 National Resistance Center. FLAGS ARE REMOVED IN KHERSON REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/26/occupy-flags-are-removed-in-kherson-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. LOCAL RESIDENTS DECORATED THE GARBAGE WITH THE RUSSIAN FLAG IN A VILLAGE NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/local-residents-decorated-the-garbage-with-the-russian-flag-in-a-village-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

20 National Resistance Center. RESISTANCE IN KHERSON: UKRAINIAN GRAFFITI APPEARED IN THE CITY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/resistance-in-kherson-ukrainian-graffiti-appeared-in-the-city/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In occupied territories Russians are unsuccessfully trying to collect personal data of residents for "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/08/in-occupied-territories-russians-are-unsuccessfully-trying-to-collect-personal-data-of-residents-for-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Russians have to attract "titushk" (paid false activists) to wipe Ukrainian symbols in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/22/russians-have-to-attract-titushki-paid-false-activists-to-wipe-ukrainian-symbols-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "DONETSK IS UKRAINE" - THE OCCUPIED CITY STILL RESISTS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/donetsk-is-ukraine-the-occupied-city-still-resists/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Donbas is Ukraine" a message was left for local terrorists in Donetsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/donbas-is-ukraine-a-message-was-left-for-local-terrorists-in-donetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans fixed a signpost for the occupiers in Primorsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/partisans-fixed-a-signpost-for-the-occupiers-in-primorsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, the Ukrainian coat of arms was restored in the city center. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/in-mariupol-the-ukrainian-coat-of-arms-was-restored-in-the-city-center/ (Hämtad 2022-08-02)

21 National Resistance Center. In the South, occupiers are forced to use hryvnas due to the boycott of rubles. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/10/in-the-south-occupiers-are-forced-to-use-hryvnas-due-to-the-boycott-of-rubles/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Business refuse to work for Russians in the temporarily occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/08/business-refuse-to-work-for-russians-in-the-temporarily-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Zaporizhzhia: the workers of the enterprise refused to work for the occupiers, and in Berdyansk the main collaborator was fired. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/zaporizhzhia-the-workers-of-the-enterprise-refused-to-work-for-the-occupiers-and-in-berdyansk-the-main-collaborator-was-fired/ (Hämtad 2022-08-02)

22 National Resistance Center. In Berdyansk, educational workers en masse refuse to cooperate with the occupiers. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-berdyansk-educational-workers-en-masse-refuse-to-cooperate-with-the-occupiers/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RUSSIANS PLAN TO HOLD A “REFERENDUM” ON SEPTEMBER 11 TO CREATE A QUASI-REPUBLIC IN ZAPORIZHZYA AND KHERSON REGIONS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/24/russians-plan-to-hold-a-referendum-on-september-11-to-create-a-quasi-republic-in-zaporizhzya-and-kherson-regions/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Due to the refuse of Ukrainian energy companу workers to cooperate, the Russians are taking their own personnel to the captured ZNPP. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/due-to-the-refuse-of-ukrainian-energy-companu-workers-to-cooperate-the-russians-are-taking-their-own-personnel-to-the-captured-znpp/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The occupiers are bringing workers from the Russian Federation to Mariupol and cannot find local collaborators in the south. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/the-occupiers-are-bringing-workers-from-the-russian-federation-to-mariupol-and-cannot-find-local-collaborators-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Workers from the Russian Federation are being relocated to Luhansk region - Putin gives benefits to Russians who will work in Ukraine. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/workers-from-the-russian-federation-are-being-relocated-to-luhansk-region-putin-gives-benefits-to-russians-who-will-work-in-ukraine/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE OCCUPIERS INVOLVE DOCTORS FROM THE RUSSIA TO MARIUPOL DUE TO THE SHORTAGE OF MEDICAL COLLABORATORS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/the-occupiers-involve-doctors-from-the-russia-to-mariupol-due-to-the-shortage-of-medical-collaborators/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The Russians collected another 250 teachers to be sent to the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/the-russians-collected-another-250-teachers-to-be-sent-to-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE RUSSIANS BRING HEALTHCARE WORKERS TO LUHANSK REGION DUE TO THE REFUSAL OF THE LOCALS TO COOPERATE WITH THEM. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/the-russians-bring-healthcare-workers-to-luhansk-region-due-to-the-refusal-of-the-locals-to-cooperate-with-them/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. AN INVESTIGATOR FROM MOSCOW BECAME THE POLICE CHIEF IN THE OCCUPIED PART OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/an-investigator-from-moscow-became-the-police-chief-in-the-occupied-part-of-the-zaporizhzhia-region/ (Hämtad 2022-08-02)

23 National Resistance Center. In the Crimea, the Ukrainian underground distributed leaflets with an announcement on the return of the peninsula. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-the-crimea-the-ukrainian-underground-distributed-leaflets-with-an-announcement-on-the-return-of-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "NEXT MORE": Partisans hinted at the future of the Crimean bridge. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/next-more-partisans-hinted-at-the-future-of-the-crimean-bridge/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Unknown people distributed Ukrainian leaflets in Crimea. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/unknown-people-distributed-ukrainian-leaflets-in-crimea/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "CRIMEA IS UKRAINE" - A UKRAINIAN POSTCARD IS BEING DISTRIBUTED AGAIN ON THE PENINSULA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/crimea-is-ukraine-a-ukrainian-postcard-is-being-distributed-again-on-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

24 National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. UKRAINIAN UNDERGROUND IN THE OCCUPIED TERRITORIES GREETS THE ENEMY ON CONSTITUTION DAY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/30/ukrainian-underground-in-the-occupied-territories-greets-the-enemy-on-constitution-day/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. COLLABORATORS WERE REMINDED ABOUT CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TREASON IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/collaborators-were-reminded-about-criminal-responsibility-for-treason-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Melitopol, the underground announced a shortage of corpses of Russian soldiers in local morgues. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-melitopol-the-underground-announced-a-shortage-of-corpses-of-russian-soldiers-in-local-morgues/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. KHERSON GUERILLA TOOK THE OPPORTUNITY TO ADVERTISE HIMARS TO THE INVADERS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/14/kherson-guerilla-took-the-opportunity-to-advertise-himars-to-the-invaders/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson partisans urged collaborators to be afraid of the night. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-kherson-partisans-urged-collaborators-to-be-afraid-of-the-night/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE FIGHTERS ADDED PUBLICITY TO THE LOCAL COLLABORATORS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/resistance-fighters-added-publicity-to-the-local-collaborators-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Tokmak made its choice in 1991": the occupied city does not want to participate in the Russian "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/tokmak-made-its-choice-in-1991-the-occupied-city-does-not-want-to-participate-in-the-russian-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "The South is waiting for the Armed Forces": in Berdyansk and Kherson, local residents expressed their position. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/the-south-is-waiting-for-the-armed-forces-in-berdyansk-and-kherson-local-residents-expressed-their-position/ (Hämtad 2022-08-02)

25 National Resistance Center. In the occupied Crimea, Ukrainian songs are massively performed on the streets. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-the-occupied-crimea-ukrainian-songs-are-massively-performed-on-the-streets/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "There is a red viburnum in the meadow..." echoes in the central park of Melitopol. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/there-is-a-red-viburnum-in-the-meadow-echoes-in-the-central-park-of-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

26 National Resistance Center. Occupiers continue to be "hanged" in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/occupiers-continue-to-be-hanged-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

27 National Resistance Center. In Mariupol, a young man went out with a Ukrainian flag to the bombed-out theater. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/in-mariupol-a-young-man-went-out-with-a-ukrainian-flag-to-the-bombed-out-theater/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Mariupol continues occupation resistance. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/mariupol-continues-occupation-resistance/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

28 National Resistance Center. LOCALS IGNORE THE "ADMISSIONS CAMPAIGN" FOR UNIVERSITIES UNDER OCCUPATION IN THE SOUTH. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/locals-ignore-the-admissions-campaign-for-universities-under-occupation-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

29 National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

30 National Resistance Center. HISTORY OF THE RESISTANCE: KHERSON PRIEST ESCAPES FROM THE OCCUPATION WITH THE ENEMY DATA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/history-of-the-resistance-kherson-priest-escapes-from-the-occupation-with-the-enemy-data/ (Hämtad 2022-08-02)

31 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

32 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

33 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

34 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE THANKS PARTISANS OF KHERSON REGION FOR WORK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/23/armed-forces-of-ukraine-thanks-partisans-of-kherson-region-for-work/ (Hämtad 2022-08-02)

35 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

36 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

37 British Broadcasting Corporation. Corera, Gordon. Should the West arm a Ukrainian resistance?. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-60530082 (Hämtad 2022-08-02)

Vice. Makuch, Ben. Ukrainian Special Forces Have Plans for an Insurgency Against Russia. 2022. https://www.vice.com/en/article/5dg43z/ukraine-russia-insurgency-plan (Hämtad 2022-08-02)

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

38 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

39 Ibid.

40 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

41 National Resistance Center. Ukrainian guerilla massively uncover and hand over the positions of the invaders. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/partisans-massively-surrender-occupier-locations/ (Hämtad 2022-08-02)

42 The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

43 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

44 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

45 Центр національного спротиву. Полювання на орлана. Що робити якщо помітили російський безпілотник. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/orlan/ (Hämtad 2022-08-02)

46 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

47 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

48 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

49 Cable News Network. Liebermann, Oren. Lillis, Katie Bo. Recent attacks on pro-Russian officials in southern Ukraine indicate signs of growing resistance movement. 2022. https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/ukraine-assassination-attempts-kherson-resistance-movement/index.html (Hämtad 2022-08-02)

50 Yahoo News. Dorfman, Zach. CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades. 2022. https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html (Hämtad 2022-08-02)

51 Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

52 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

53 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16-17.

54 Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016, s. 1-1.

55 Ibid. s. 1-5.

56 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 38-43.

57 Army Times. Winkie, Davis. Less door-kicking, more resistance: Inside Army SOF’s return to unconventional warfare. 2021. https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/09/09/less-door-kicking-more-resistance-inside-army-sofs-return-to-unconventional-warfare/ (Hämtad 2022-08-02)

Army Times. Winkie, Davis. How the US and Europe helped Ukraine prep for insurgency. 2022. https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/03/07/how-the-us-and-europe-helped-ukraine-prep-for-insurgency/ (Hämtad 2022-08-02)

58 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-34.

59 Ibid. s. 5-38 – 5-39.

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

60 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 403, 408-409.

61 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 27, 29.

62 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-5 – 5-7.

63 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 21, 23.

Fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina – Del 1 – Några strategiska aspekter

Sammanfattning

Ukraina vidtog redan 2015 åtgärder för att kunna genomföra fortsatt motstånd på ockuperat område, detta genom utbildning av personal samt andra förberedelser. På ett strategiskt plan har Ukraina uppvisat en tydlig försvars-/motståndsvilja, vilket får anses vara direkt avgörande för att möjliggöra fortsatt motstånd på ockuperat område. Därutöver har den ukrainska striden på ockuperat område tydligt uppnått framgångar både mot de fysiska men även moraliska faktorerna av rysk krigföringsförmåga, vilket i förlängningen kan skapa förutsättningar som kan användas för återtagande av förlorat ukrainskt territorium tillsammans med reguljära ukrainska stridskrafter. Fortsatt motstånd på ockuperat område, trots att det kan anses utgöra en historisk metod för krigföring får i och med den andra ryska invasionen utav Ukraina fortsatt anses göra en viktig metod vilket även kan uppnå strategiska effekter, under förutsättningen att förberedelser genomförs i fred för att nästintill omedelbart kunna påbörjas vid ett väpnat angrepp såsom vid den andra invasionen utav Ukraina.

Inledning

Detta inlägg är det första i en serie om tre som berör fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina. Det första inlägget syftar till att belysa strategiska aspekter, det andra taktiska och stridstekniska aspekter och det tredje avslutande inlägget ämnar belysa de ryska väpnade styrkornas åtgärder på ockuperade områden för att påverka ukrainsk motståndskamp, åtgärder vilket även kan tänkas vidtas annorstädes av Ryssland i händelse av ytterligare invasioner. Historiska paralleller kommer även belysas gentemot det som framkommit i Ukraina samt även vissa svenska aspekter.

Att skriva om ämnesområdet fortsatt motstånd på ockuperat område utifrån en pågående väpnad konflikt är behäftat med vissa svårigheter där den främsta svårigheten utgör att värdera vad som kan vara sant eller falskt, därutöver är det svårt att värdera vad som eventuellt är enskilda stridsföretag som genomförs av ukrainska special- eller jägarförband kontra exempelvis en organiserad motståndsrörelse. Därtill är det även riskfyllt att dra några långtgående slutsatser, då slutresultatet fortfarande inte går att se. Dock har det framkommit tillräckligt med information i den öppna rapporteringen för att skriva ett inlägg utifrån den väpnande konflikten som pågår i Ukraina. Starten på inlägget kommer beröra vilka förberedelser Ukraina förefaller vidtagit innan den andra ryska invasionen den 24 februari 2022.

För den vetgirige finns även ett flertal inlägg på denna blogg som publicerats sedan 2013 avseende fortsatt motstånd på ockuperat område, vilket bör läsas för att få en djupare förståelse i ämnesområdet.

Analys

I detta inlägg kommer undertecknad använda sig av begreppet fortsatt motstånd på ockuperat område, detta för att särskilja den verksamheten något från begreppet fortsatt motstånd som enligt militärstrategisk doktrin från 2022 (MSD 22) är en ”sammanfattande benämning på verksamheter, metoder och tekniker som möjliggör reorganisering, förbandsproduktion och uthållig strid” vilket genomförs för att kunna bestrida en fientlig operation under lång tid i hela eller delar av Sverige.1 Utifrån beskrivningen i MSD 22 kan det lätt antas att fortsatt motstånd inte har något att göra med strid på ockuperat område. Dock omfattar det även strid på ockuperat område, till exempel inom ramen för det så kallade fria kriget men även i mer organiserad form än det så kallade fria kriget.2

Ukraina förefaller redan 2015, med stöd av USA, påbörjat en utveckling för att kunna bedriva fortsatt motstånd på ockuperat område genom att upprätta grunden för en organiserad motståndsrörelse. En intressant aspekt kring denna amerikanska utbildning är att de Ukrainska individer som genomgått den i vissa fall förefaller blivit ”fysiska måltavlor” för Ryssland efter genomförd utbildning.3 Att USA har en lång erfarenhet av att bygga upp organiserade motståndsrörelser är odiskutabelt. Den minnesgranne kommer säkerligen ihåg att en av dess chefer, William Colby, som underrättelseofficer under inledningen av 1950-talet försökte organisera det i Sverige. Emedan Sveriges Statsminister, Tage Erlander, kom att motsätta sig detta framförallt då denne redan 1949 hade givit uppdraget till ett antal individer att upprätta en4 av de svenska grenarna5 i vad juridiken benämner den organiserade motståndsrörelsen.

En annan viktig faktor, i att kunna skapa förutsättningarna för en motståndskamp på ockuperat område, är att Ukraina förefaller lyckat skapa en motståndsvilja både indirekt sedan 2004 men även direkt månaderna innan den andra ryska invasionen 2022. Något som bland annat påvisades utifrån mängden Ukrainska medborgare som inmönstrade till de nyupprättade territorialförsvarsförbanden under inledningen av den andra invasionen. Därtill mängden Ukrainska medborgare som indirekt på olika sätt stödjer motståndet mot den ryska invasionen, genom bland annat ekonomiska donationer och dylikt. Men även passivt och aktivt motstånd som Ukrainska medborgare genomfört under den väpnande konflikten hitintills på ockuperat område, påvisar en tydlig motstånds-/försvarsvilja.6

Enligt det som får anses utgöra ett av standardverkan i nutid vad avser fortsatt motstånd, det vill säga Försvarshögskolans bok Resistance operating concept (ROC), har Ukraina agerat helt i linje med vad den föreskriver. Detta med anledning att en avgörande faktor för att en nation skall kunna genomföra så kallat fortsatt motstånd är att, dels det är allomfattande åtgärder som genomförs för att kunna motstå en ockupation, dels att en god försvars-/motståndsvilja finns för att kunna genomföra det. Dessa faktorer måste även säkerställas i fredstid, det går således inte att bygga upp dylikt i efterhand med god effekt utan grunden måste läggas långt innan.7 Detta är även en historisk sanning som konkluderades efter det andra världskriget slut, vad avser uppbyggnad av motståndsrörelser under en ockupation, med de konsekvenser detta medförde.8

Innan inlägget fortsätter, måste vissa folkrättsliga aspekter även beröras kring fortsatt motstånd på ockuperat område, där fokus kommer vara de civilas motståndskamp med vapen mot en ockupant, vilket i folkrätten benämns motståndsrörelse. För att en motståndsrörelses medlemmar skall anses vara kombattanter måste ett antal rekvisit vara uppfyllda enligt folkrätten. Inledningsvis krävs att den erkänns som en part som strider. Exempelvis genom att en angripen part erkänner att en motståndsrörelse tillhör den och strider å dennes vägnar eller till dess stöd. Därefter krävs att dess individer står under befäl av en person som är ansvariga för sina underordnande, de bär ett utmärkande tecken som är fastsittande och igenkännligt på avstånd, bär sina vapen öppet och vid sina operationer iakttar den humanitära rätten.9 Dylik information fanns under exempelvis det kalla kriget med i telefonkataloger, men även i vissa av utgåvorna med namnet ”Om kriget kommer”. I dess moderna tappning ”Om krisen eller kriget kommer” från 2016, finns dock inte detta omnämnt vilket får anses vara något olyckligt. Framförallt då spontant motstånd får anses utgöra något som kommer inträffa om Sverige angrips, och delar av landet skulle bli ockuperat. Vilket exempelvis den pågående väpnande konflikten i Ukraina bevisar, men även utgjorde ett antagande i Sverige under det kalla kriget.

I vilka av Ryssland ockuperade områden i Ukraina genomförs då motståndskamp? Enligt information från The Institute for the Study of War (ISW), daterad 19JUL2022, genomförs det framförallt vid Cherson, Nova Kakhovka, större område kring Melitopol, Tokmak, Mariupol, Sievierodonetsk, Kreminna och Velykyi Burluk.10 Dock är det utifrån det nuvarande läget, samt andra områden har även berörts under de senaste månadernas rapportering varvid det kan tänkas att motståndsgrupperingar finns i en större omfattning än vad som rapporteras och del av striderna på ockuperat område inte tränger fram.

På ett strategiskt plan, vad kan då noteras avseende fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina? Redan den 27FEB2022, det vill säga på den fjärde krigsdagen, uppmanades den ukrainska befolkningen på anmodan av de ukrainska territorialförbandsledningen att påbörja förberedelser för fortsatt motstånd i norra Ukraina. Detta i form av att upprätta observationsplatser för att rapportera ryska förbandsrörelser, men även använda exempelvis jaktvapen för att skjuta sönder däck på ryska fordon och därmed skapa friktioner för angriparen, men det uppmanades även till användande av brännflaskor mot angriparen, med mera.11

Avseende rapportering av förbandsrörelser och frivilliga territorialförsvarsförband är det intressant ur ett svenskt historiskt perspektiv att notera, att det svenska hemvärnet i respektive hemvärnsområde under en lång tid av det kalla kriget hade krigsplacerade så kallade ”civila rapportörer”. Dessa rapportörers uppgift var att informera kretshemvärnschefen om misstänkt uppträdande men även renodlade militära observationer. Dessa civila rapportörer för det svenska hemvärnet riskerade dock om de skulle bli gripna på ockuperat område att klassas som illegala kombattanter, då de skulle agera enskilt men även under förklädnad det vill säga utan igenkännande tecken med mera, och därmed stå utan det folkrättsliga skyddet vilket kombattanter hade haft.12 Således var det en synnerligen riskfylld verksamhet dessa individer hade anmält sig frivillig till.

På den fjortonde krigsdagen, den 09MAR2022, uppmanar den Ukrainska regeringen civilbefolkningen att fokusera sin strid på djupet det vill säga på av Ryssland ockuperat område, gentemot ryska televapensystem (spanings- och störningssystem) men även drivmedelsfordon och andra fordonstyper för den ryska underhållstjänsten. Därtill undertecknade Ukrainas President, Volodymyr Zelenskyj, en lag vilket medger att civila kan tilldelas vapen och ammunition men även att de som deltar i striderna mot den invaderande parten erhåller straffrihet för sitt handlande.13 Därmed skulle det kunna anses att via lag anses de civila ukrainska medborgarna som strider mot de ryska invaderande styrkorna utgör en erkänd part, om än att lagen får anses ha ett väldigt brett utrymme, som berörts tidigare och utgör kombattanter om de efterlever de övriga kraven enligt folkrätten.

Vid den tjugoandra krigsdagen, 17MAR2022, framkom det ytterligare uppgifter om att Ukraina vidtagit åtgärder för att engagera den civila befolkningen men även territorialförsvarsförband i att påverka de ryska logistiklinjerna på ockuperat ukrainskt territorium. I vad som då, och eventuellt fortsatt, kom/kommit att kallas ”det totala järnvägskriget”. Där inriktningen var/är att påverka järnvägsförbindelserna som sammanbinder Krimhalvön med Melitopol och Cherson samt järnvägsförbindelsen mellan Homel, i Belarus, och Kyjiv, där det sistnämnda nu får anses vara överspelat med tanke på det ryska urdragandet från norra Ukraina. Enligt den polska centret för öststatsstudier, OSW, utgjorde det en tydlig indikator på att någon form av mer omfattande fortsatt motstånd på ockuperat område skulle realiseras i Ukraina.14 Således utgör det en tydlig brytpunkt, för striden på ockuperat område.

I södra Ukraina märks även från mitten av mars 2022 en tydlig ökning avseende fortsatt motstånd på ockuperat område, i vad som i rapporteringen kommit att benämnas partisanverksamhet, framförallt kring Cherson samt Melitopol. Framförallt förefaller verksamheten bundit upp ryska förband ur både nationalgardet men även armén, vilket under den aktuella perioden kan ha försvårat en fortsatt rysk offensiv. Motståndet förefaller varit väldigt aktivt kring Melitopol där det bland annat framkommer i rapporteringen att cirka 70 ryska soldater hade nedkämpas mellan mitten av mars till mitten av april månad. Aktiviteten förefaller fortsatt under maj månad framförallt i Cherson och Zaporizjzja Oblast där ryska förband antas bundits upp för att motverka det fortsatta motståndet, men även påverkats på grund ut av den.15

I början av juni månad förefaller det fortsatta motståndet på ockuperat område framförallt i Luhansk Oblast ökat markant, detta med anledning av att ytterligare enheter ur det ryska nationalgardet förflyttas dit men även en bataljonsstridsgrupp explicit på grund av den ökade partisanverksamheten. Därtill har de ryska ockupanterna generellt på ockuperade områden alltmer försökt begränsa den ukrainska civilbefolkningens rörelsefrihet, men även dess möjligheter till att kommunicera, men även en ökad filtreringsprocess genomförs för att försöka lokalisera motståndsmän på ockuperade områden. Trots dessa åtgärder förefaller de ryska ockupanterna ej kunna begränsa det fortsatta motståndet på ockuperat område. Motståndsviljan hos den Ukrainska civilbefolkningen förefaller trots de drakoniska åtgärder som vidtas av de ryska ockupanterna fortsatt vara god under inledningen av juni månad, då de välkomnar den verksamhet de ukrainska partisanerna genomför på ockuperat område.16

Det fortsatta motståndet på ockuperat område förefaller i slutet av juni 2022 även kraftigt försvåra Rysslands arbete med att implementera ett ockupationsstyre och i slutändan en annektering. Detta genom att den verksamhet som de ukrainska partisanerna genomför bland annat minskar möjligheten att rekrytera ukrainska medborgare för att ingå i ockupationsstyret, men även det administrativa arbetet med att utfärda ryska pass till ukrainska medborgare på ockuperat territorium, samt verksamheten omöjliggör även ryska ansträngningar för att försöka påvisa att ukrainska medborgare på ockuperat område vill ansluta sig till Ryssland. Det fortsatta motståndet förefaller även i slutet av juni månad 2022 börjat utgöra ett signifikant problem för Ryssland. Då de vidtagit kraftiga åtgärder för att försöka identifiera personer anslutna till den verksamheten. Bland annat genom kraftigare ageranden vid vägposteringar, men även kidnappningar av civila ukrainska medborgare som skall ha utsatts för tortyr för att försöka erhålla information om illegala ukrainska aktiviteter på ockuperat område.17

I början av juli månad 2022 förefaller en koordinerad plan iståndsatts för att påverkan den ryska järnvägstrafiken på ockuperat ukrainskt territorium, där det övergripande syftet förefaller vara att påverka det ryska logistiksystemet. Således fortsätter ”det totala järnvägskriget”. Därutöver förefaller det fortsatta motståndet på ockuperat ukrainskt territorium tillsammans med reguljära förbands motoffensiver binda upp sådan mängd av ryska förband i södra Ukraina att de enbart kan genomföra defensiva operationer. I mitten av juli månad 2022 förefaller även de ryska ockupanterna utökat kontrollen i ockuperade områden genom att vid vägposteringar genomföra visitationer av civila ukrainska medborgare, ytterligare förband har även tillförts för denna verksamhet. Därtill har de ryska ockupanterna fortsatt stora svårigheter i att skapa lokalt stöd till den egna administrationen de försöker upprätta på ockuperat område.18

Ur ett strategiskt perspektiv vad innebär då det som berörts ovan? Övergripande kan det konstateras att den ukrainska motståndskampen på ockuperat område dels binder upp ryska förband, dels bidrar till att försvaga den ryska offensiva förmågan. Vilket om man exempelvis studerar de effekter som uppnås faller i linje med vad specialoperationsförband (SOF) vill uppnå på ett strategiskt plan vid en väpnad konflikt, där även exempelvis motståndsrörelser tillsammans med SOF på ockuperat område ingår,19 något Ukraina även tillämpar20 och som kommer beröras i större omfattning i nästa inlägg kring taktik.

Vad avser effekterna förefaller striden, dels vara inriktad mot vad som kan ses som kritiska sårbarheter, dels vara inriktad mot att skapa psykologiska effekter hos fienden. Detta kan översättas i det första fallet till vad som benämns fysiska faktorer och i det andra fallet till moraliska faktorer i hur vi väljer att se på krigföringsförmåga i Sverige.21 Striden förefaller bland annat varit inriktad mot televapensystem men även den ryska logistikkedjan. Ser man till det förstnämnda kan det tänkas att det medgett att dels ledning kan genomföras, dels att inhämtning och verkan har kunnat genomföras med exempelvis obemannade flygande farkoster. Sett till det andra kan det innebära att den ryska anfallskraften mattas av, framförallt i samverkan med annan bekämpning mot den ryska logistikkedjan.22

En tredje variabel i de fysiska faktorerna är att Ryssland förefaller varit tvungna att avdela mer och mer förband för att skydda sitt bakre område, i de ockuperade ukrainska områdena. Detta innebär även att dess anfallskraft minskar, då förband används till bevaknings- och skyddsuppgifter istället för att ingå i offensiva operationer. Vilket i sig inte är någon ny form av strategi, utan användes exempelvis redan under andra världskriget, vad som även blir viktigt är att en degradering av förbandens förmåga gradvis sker vilket även kan skapa möjligheter för att genomföra offensiva ukrainska operationer vilket kan bidra till återtagande av nu ockuperade områden.23

Ett flertal variabler kan identifieras som påverkar den moraliska faktorn. Den första variabeln är att det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område bidrar till att demoralisera de ryska soldaterna genom dess angrepp mot dem, vilket medför att dess stridsvärde försämras.24 Den andra variabeln är att det genomförs även angrepp mot dem som väljer att kollaborera med den ryska ockupationsmakten, vilket på ett strategiskt plan har försvårat och sannolikt framgent kommer försvåra för ockupationsmakten att upprätta en ockupationsadministration med tidigare ukrainska medborgare.25 Utifrån ett historiskt perspektiv är detta en metod som även användes av motståndsrörelser på ockuperade områden under det andra världskriget.26

Sammantaget vad avser påverkan på både fysiska och moraliska faktorer på av Ryssland ockuperat område förefaller Ukraina nå framgång med sitt fortsatta motstånd mot den ryska krigföringsförmågan. Detta får även anses utgöra en viktig grund för den fortsatta ukrainska striden mot Ryssland, då det fortsatta motståndet kan utnyttjas som en hävstång för att kunna återta ockuperade områden, där användandet av dylika grupperingar som hävstång misslyckades under det andra världskriget.27 Understöd för återtagande av ockuperat område utgjorde även en deluppgift i det fortsatta motståndet under det kalla kriget i Sverige,28 men även i nutida Försvarsmaktsstudier avseende strid på djupet förefaller det utgöra en aktuell uppgift inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område.29

Avslutningsvis får det anses vara gynnsamt att det svenska hemvärnet påbörjat utbildning i vad som kan liknas med det Ukrainska upplägget för genomförande av fortsatt motstånd på ockuperat område. Det vill säga att exempelvis SOF skall kunna leda dem i deras strid på ockuperat område. En viktig framgångsfaktor men även strategisk signalering kring detta är att hemvärnet finns över hela Sveriges yta, vilket således en angripare måste beakta redan i sin initiala planering vilket ytterst skulle kunna verka som avskräckande. Det svenska konceptet är dock inget nytt, utan det påminner i mångt om det som Norges hemvärn tillämpade under det kalla kriget.30

Slutsats

På ett strategiskt plan förefaller fortsatt motstånd på ockuperat område fortsatt utgöra en viktig delmängd i en nations existentiella strid. Framförallt när effekter kan uppnås som skapar strategiska följdverkningar gentemot en fiende. Häri får det anses att organiserade motståndsrörelser i olika former, special-, specialoperations- och jägarförband som strider på djupet samt avskurna förband som bedriver det så kallade fria kriget fortsatt har en viktig uppgift att fylla i en allomfattande strategisk planering vid nationellt försvar. Vad som dock blir väldigt tydligt är att oaktat vilken del som berörs i en sådan strid måste den förberedas och utbildas på i fredstid, för att erhålla avsedd effekt när väl en väpnad konflikt uppstår. Har inte detta omhändertages i fred kommer avsedd effekt utebli, vilket i sig är en historisk sanning, men som tål att repeteras som en slutsats.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Ośrodek Studiów Wschodnich 1234 (Engelska/Polska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Sveriges Riksdag 1 (Svenska)

Tidningen Hemvärnet 1 (Svenska)

The Institute for the Study of War 123456789101112131415, 16171819 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 12 (Engelska)

Yahoo News 12 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017.

Eriksson, Gunilla (red). Pettersson, Ulrica (red). Special operations from a small state perspective: future security challenges. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019.

Forsvarets Spesialkommando. Heimevernets rolle i norsk spesialstyrketankegang efter 1945. Heimevernsbladet. vol. 68, no. 1, 2015.

Försvarsmakten. Nomenklatur Operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2019.

Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S - Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021.

Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011.

Hugemark, Bo (red). Den stora armén. Stockholm: Medströms Bokförlag, 2015.

Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006.

Slutnoter

1 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 23, 47.

2 Försvarsmakten. Nomenklatur Operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2019, s. 4.

Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S - Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021, s. 40-41.

3 Yahoo News. Dorfman, Zach. CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades. 2022. https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html (Hämtad 2022-07-20)

4 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 393-394.

5 Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017, s. 213.

6 Ośrodek Studiów Wschodnich. Iwański, Tadeusz. Ukraine: 100 days of existential war. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-06-04/ukraine-100-days-existential-war (Hämtad 2022-07-20)

7 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 7-8, 11, 19-20.

8 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 391.

9 SOU 2010:72. Svensk manual i humanitär rätt m.m. s. 56-57.

10 The Institute for the Study of War. Interactive Map: Russia's Invasion of Ukraine. 2022. https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375 (Hämtad 2022-07-20)

11 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. Russia’s war against Ukraine: day 4. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-02-28/russias-war-against-ukraine-day-4 (Hämtad 2022-07-20)

12 Hugemark, Bo (red). Den stora armén. Stockholm: Medströms Bokförlag, 2015, s. 184.

13 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. The Russian attack on Ukraine: day 14. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-03-10/russian-attack-ukraine-day-14 (Hämtad 2022-07-20)

14 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. Atak Rosji na Ukrainę – stan po 22 dniach. 2022. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-18/atak-rosji-na-ukraine-stan-po-22-dniach (Hämtad 2022-07-20)

15 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, March 27. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-27 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, April 1. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-1 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, April 14. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-14 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, May 28. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28 (Hämtad 2022-07-20)

16 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 1. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-1 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 2. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-2 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 3. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-3 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 4. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-4 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 7. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-7 (Hämtad 2022-07-20)

17 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 18. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-18 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 20. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-20 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 24. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 26. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26 (Hämtad 2022-07-20)

18 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 2. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-2 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 3. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 4. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-4 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 7. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 16. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-16 (Hämtad 2022-07-20)

19 Eriksson, Gunilla (red). Pettersson, Ulrica (red). Special operations from a small state perspective: future security challenges. Cham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 34, 36.

20 The Guardian. Beaumont, Peter. Koshiw, Isobel. ‘The occupier should never feel safe’: rise in partisan attacks in Ukraine. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukrainian-partisan-attacks-surge-russia (Hämtad 2022-07-20)

21 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16-17.

22 The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-07-20)

The New York Times. Ward, Euan. Ukraine says its forces hit a Russian ammunition depot in the Kherson region. 2022. https://www.nytimes.com/2022/07/12/world/europe/ukraine-russian-depot-strike.html (Hämtad 2022-07-20)

23 Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006, s. 85.

24 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-07-20)

25 Ibid.

26 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 394-395.

27 Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006, s. 85.

28 Proposition 1986/87:95. Totalförsvarets fortsatta utveckling. s. 34.

29 Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S – Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021, s. 40-41.

30 Forsvarets Spesialkommando. Heimevernets rolle i norsk spesialstyrketankegang efter 1945. Heimevernsbladet. vol. 68, no. 1, 2015, s. 9-15.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 78.

Tidningen Hemvärnet. Åkerstedt, Therese. Svensk-amerikanskt utbyte. 2021. https://tidningenhemvarnet.se/eagle-claw/ (Hämtad 2022-07-20)

Sweden/Finland/Turqiye/NATO – On The Noble Art of Strategic Ambiguity

It was – apparently – a close call. But on the very day of the opening of the important NATO summit in Madrid there was to the relief of many a last-minute agreement between one member country, Turkey, and two Nordic membership applicants, Sweden and Finland, under the active oversight of NATO chief Jens Stoltenberg, [...]

Inledande ord om SES-projektets säkerhetspolitiska slutsatser av Lars-Erik Lundin i Almedalen

Styrgruppen för SES efterfrågade tidigt scenarier för studiearbetet. Det visade sig inte behövas: pandemin, katastrofen i Afghanistan och kriget mot Ukraina gav tillräckligt stoff. Verkligheten överträffade dikten. Detta underlättade rekryteringen till det omfattande ideella projektarbete som utförts av många innanför och utanför Akademin. Under den traumatiska resans gång har diskussionen blivit allt mindre akademisk. Dessa [...]

NORDEFCO på riktigt med Sverige och Finland i NATO

The main aim and purpose of the Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) is to strengthen the participating nations' national defence, explore common synergies and facilitate efficient common solutions. Source: https://www.nordefco.org/ Flygövningar på kors och tvärs över nationsgränserna i Lappland, avtal om Easy Access och Alternative Landing Base och gemensamma nordiska uniformer. Och ett gäng rejäla magplask. [...]

Nato, den nordiska dimensionen – ”poola” resurser

 


I mitt förra inlägg här på bloggen (se nedan) pekade jag på hur Sverige skulle kunna bidra till Natos avskräcknings-/krigföringsförmåga i den nordisk-baltiska regionen. T ex genom at ta på sig huvudansvaret för att hålla Östersjöförbindelserna öppna och bidra med markstridskrafter i Baltikum mm. Här diskuterar jag några områden, främst kopplat till flygstridskrafter, där de nordiska länderna skulle kunna ”poola” resurser vilka man som enskilt land annars inte skulle ha råd med.

USA utgör ryggraden i alliansen. Dock, den allt större utmaning som Kina utgör i Stillahavsområdet gör att de amerikanska möjligheterna att snabbt föra större resurser till Europa minskar. Därmed ökar kravet på uthållighet och ökad egen förmåga hos alliansens europeiska medlemmar. Här borde det finnas en nordisk dimension i hur vi hanterar den aspekten när Finland och Sverige blir medlemmar i Nato.

Exempelvis kommer de nordiska flygvapnen omkring år 2030 tillsammans ha drygt 200 av världens modernaste stridsflygplan, JAS 39 E och F-35.  Ungefär lika många som Royal Air Force eller tyska Luftwaffe. Något som skulle ge helt andra möjligheter att bedriva en uthållig verksamhet, jämfört med vad ett enskilt land skulle klara.

Att skaffa dyra materielsystem är alltid ett svårt avvägningsproblem. De riskerar ofta att bli gökungar. Idag saknar alla de nordiska länderna egen kapacitet för att genomföra lufttankning av sina stridsflygplan. Lufttankningsflygplan har helt enkelt varit för dyra att anskaffa. Ett delägarskap i en nordisk lufttankningspool skulle däremot antagligen ses som ekonomiskt rimligt. Det skulle öka möjligheterna att kraftsamla flyginsatser till var som helst i det nordisk-baltiska området, oberoende av var planen är baserade. Den möjliga effekten av den nordiska flygplanflottan skulle öka avsevärt.

Likaså saknas tunga transportflygplan och tunga transporthelikoptrar i de nordiska försvarsmakterna. Avstånden i vår del av världen är långa. Det är längre från Malmö till Tromsö i Nordnorge än mellan Malmö och Rom. Möjligheterna att snabbt flytta förnödenheter och förband är en avgörande förmåga i ett gemensamt nordiskt försvarskoncept.

Att nordisk lufttanknings- och transportförmåga också skulle bidra till att underlätta andra alliansmedlemmars insatser i Baltikum, eller hos oss, gör inte dessa förmågor mindre intressanta, tvärtom.

Den beslutade svenska anskaffningen av två radarspanings-/stridsledningsflygplan, Globaleye, skulle också kunna vara en start till en samnordisk resurs. Även om Sverige har en option på ytterligare två plan, totalt fyra, så ger det inte en tillräcklig uthållighet och volym för att täcka alla nordiska länders behov. Inte heller ger det marginaler för eventuella förluster i händelse av ett krig.  

Också när det gäller mark- och sjöstriden finns det möjligheter att i ett nordiskt sammanhang skapa effekthöjande synergier – men de förtjänar ett eget inlägg.

Oberoende av formella förpliktelser inom en allians kommer kulturella likheter och förståelse för varandras sätt att tänka vara en viktig ”force multiplier”. Något som också talar vi bör söka nordiska lösningar, där så är möjligt, inom ramen för ländernas medlemskap i Nato.

                                                                              *****

Fäktmästare och kosacker

Fyndet av ett fotografi kan ibland betyda massor och så blev det när författaren Adam Leismark fann ett foto av en stilig men också mycket brokig grupp militärer. Uniformerna vittnade om en rad olika nationaliteter och några var uppenbarligen från Sverige. 

Fotofyndet har lett till den ovanligt vackra boken Bröder i fäktkonst som handlar om långt mer än hur fäktkonsten utvecklades i Sverige med fransk hjälp. Denna historiska essä leder läsaren på ett elegant och välillustrerat sätt till flera märkliga människoöden liksom ett av mina favoritämnen, svenskarna i persisk tjänst. I Lennart Westbergs och min gemensamma bok Svenskar i krig 1914-1945 kunde vi på grund av ämnets omfång bara ytligt beröra Eric Carlberg som kort före första världskrigets utbrott blev regementschef i Persien (alltså Iran). Genom Bröder i fäktkonst får man följa med Carlberg på fest hos ryska kosacker och erfarenheterna är än idag relevanta (undertecknad har också besökt en kosackenhet). 

Här vill jag påpeka att bildmaterialet från svenskarna i Persien i sig är fantastiskt men boken innehåller även många andra bilder som jag aldrig sett tidigare inklusive en av George Patton, den senare pansargeneralen. Patton tävlade mot Eric Carlberg i den olympiad som utspelade sig i Stockholm för nu 110 år sedan.

Frankrikes inflytande, inte minst militärt, på Sverige, tas sällan upp i svenska skrifter men denna läsvänliga bok utgör ett av undantagen. Av den lärde jag bland annat att den franske fäktmästare som en tid före världskriget verkade i Sverige än idag hedras genom en årlig svensk fäkttävling i hans namn: Challenge Eugène Fillol.   

Svenskt militärflygs barndom belyses också, liksom striderna i Finland 1918 - också med bra bilder och suveräna bildtexter. Bröder i fäktkonst är en både inspirerande och lärorik bok som speciellt levandegör svenska officerare åren före första världskriget, men den berör också Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget. Utöver Eric Carlberg är det särskilt följande officersöden som boken beskriver i ord och bild: Birger Axelsson Cnattingius, Sten Drakenberg, Emil Fick, Henry Peyron och Carl Setterberg. 

Flygvapenchefen kommenterar pilotsituationen i flygvapnet

Jag är den första att ta bladet från munnen och säga att vi befinner oss i ett prekärt läge, en kris – och då syftar jag inte på omvärldsläget, utan vår personalförsörjning – framförallt på pilotsidan där tjänstledighetsansökan och uppsägningar har inkommit.

Med det sagt, vill jag understryka att jag har fortsatt ett orubbat förtroende för de individer som sökt tjänstledighet – för deras professionalism som de dagligen visar.

En sak som jag inte tummar på är vår beredskap och grundutbildning, vi kommer att lösa detta men det kommer innebära hårt arbete för de kollegor som är kvar som får dela på ansvaret.

Jag delar inte bilden av ett dåligt samarbetsklimat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Jag tycker tvärtom att vi har ett bra och konstruktivt samtalsklimat. Däremot förstår, och delar jag, ATO frustration som följer av trögheten i att flera av de nödvändiga besluten inte ligger inom mitt mandat.

Att vara officer är inte längre, med självklarhet, ett livstidsyrke som förut. Att utbilda sig till pilot tar lång tid, först officersutbildning och sedan flygutbildning innan vi kan krigsplaceras och göra insatser. Jag vet vad det innebär, jag är själv stridspilot i grunden.

Försvarsmakten investerar stora summor i utbildningen och behöver därför kunna säkerställa att det vi investerar i varje individ också ger effekt tillbaka under lång tid.

Därför måste vi se till helheten, det viktigaste är att skapa en långsiktigt hållbar systemlösning. Det tycker jag vi gör med de satsningar vi beslutat om. Men det tar ett tag att införa och fullfölja förändringar, särskilt när jag behöver balansera dessa behov mot all annan verksamhet.

Jag älskar flygvapnet och jag tror på oss. Flygvapnet gör skillnad för Sverige och svenska medborgare, därför gör jag allt inom mitt mandat för att vi ska leverera det som åligger oss.

Det är inte läge att peka finger nu, ansvaret ligger på oss alla. Vi måste kunna hitta en långsiktig hållbar lösning. Det kan vi bara göra tillsammans.

Det jag har fattat beslut om i ett första steg, och som är inom mitt mandat, har jag kommunicerat till berörda under en rundresa till förbanden. En satsning på ca 600 miljoner kronor under de kommande tio åren som innefattar:

  • Ny lönestruktur för pilotlöner
  • Extra premier till Kåpan Flex
  • Möjlighet till vidareutveckling inom FM (flygingenjör i flygtjänst, flygläkare, flygspecialpsykolog)
  • Flygstabshus på alla flottiljer (att ha en modern arbetsgivarsyn för att möjliggöra en fortsatt karriär och vara nära familjen)
  • Organisationsförändringar (för att underlätta för chefer i flygtjänst samt för arbetet inom divisionen/skvadronen)
  • Förutsättningar för kandidatexamen efter genomförd pilotutbildning

Detta bekostas av verksamhetsmedel, vilket innebär att viss övnings- och utbildningsverksamhet kommer att ställas.

Jag har stor förståelse för frustrationen med de förändrade förutsättningarna i och med PA 16 där ålderspensionen förändrades. Försvarsmakten förstår och står bakom grundtanken att vi, som övriga samhället, behöver arbeta längre. Jag vill därför att Försvarsmakten tillsammans med ATO undersöker vilka alternativ som är möjliga för att hantera konsekvenserna av den förändrade pensionsåldern för piloter (från 55 år till 67 år).

Jag vill också se över möjligheterna att införa övergångsregler för de som fick förändrade förutsättningar efter att de tog anställning. Detta är inte bara min inriktning, det är även Försvarsmaktens inriktning.

Jag blir uppriktigt sagt upprörd när jag får höra att detta är för lite och för sent.

Men de steg vi tagit, och de saker vi vill fortsätta med – där översyn av konsekvenserna av PA 16 är en – är steg i rätt riktning. Med det tror vi att flygvapnets långsiktiga pilotförsörjning kan tillväxa i önskad takt.

Jag har även vädjat om att ge flygvapnet ett år till för att få till en långsiktig och hållbar lösning på plats. Vi fortsätter vända på varje sten och jag tror att vi tillsammans kan ro detta i land.

Jag vill att alla våra piloter stannar kvar i flygvapnet. Mitt förtroende för piloterna är högt och de gör ett fantastiskt arbete. De är värdefulla, för mig och för försvaret av Sverige. Särskilt i det förändrade omvärldsläge vi befinner oss i.

Avslutningsvis; även om detta är ett synnerligen bekymmersamt läge är det viktigt att påtala att flygvapnet löser uppgifterna, inte bara här och nu, utan även när det gäller den efterfrågade och nödvändiga tillväxten de kommande åren.

Carl-Johan Edström
Flygvapenchef

En stark profil – Thor Cavallin

I sin hemstad Växjö var överste Thor Cavallin (1906-2000) en stark profil, likaså på sitt regemente, I 11. Följande text är ett sammandrag av ett samtal med honom några år före hans bortgång. När Thor Cavallin skulle formulera ett ideal som ledare, använde han den gamla underbefälsinstruktionens ord: ”Oväld, allvar, fasthet, jämnmod,  och välvilja.” Han [...]

Robotbrist och kärnvapen

Reflektion 

I olika sammanhang har det sedan i slutet av april 20221 framförts att Ryssland kan tänkas erhållit en brist på långräckviddiga precisionsbekämpningsmedel såsom den ballistiska roboten till det så kallade Iskander systemet, men även kryssningsroboten Kalibr.2 Detta med anledning av dess användande utav dylika system under den nu pågående andraryska invasionen av Ukraina som påbörjades den 24FEB2022. 

Denna brist förefaller uppstått, dels på grund av låg produktionskapacitet för dylika system i Ryssland, dels på grund av en avsaknad av avancerade tekniska komponenter som krävs för produktionen av dessa system. Där det sistnämna blir ännu svårare att införskaffa för Ryssland, i och med de införda sanktionerna som en följd utav den andra ryska invasionen av Ukraina.3 Detta inlägg kommer försöka belysa några aspekter kring denna brist, om det råder någon brist, och hur Ryssland möjligen kan komma att förändra sin övergripande säkerhetspolitiska inriktning. 

Vad avser den ryska produktionskapaciteten framförde Roger N. McDermott & Tor Bukkvoll i en artikel publicerad hos The Journal of Slavic Military Studies 2018 att den antogs vara kring 50–100 Kalibr kryssningsrobotar per år. Pavel Luzin framför i en artikel hos The Jamestown Foundation i juni 2022 att den ryska produktionskapaciteten sammantaget inte kan vara högre än totalt 225 Onik, Kalibr, Kh-101, 9M729 och Kh-59 kryssningsrobotar samt taktiska ballistiska robotar till Iskander per år.4 Således förefaller den antagna akademiska analysen ge i hand att den ryska produktionskapacitet för konventionella långräckviddiga precisionsbekämpningssystem är låg. 

En intressant aspekt kring rysk långräckviddig konventionell precisionsbekämpning är att dess förmåga att utveckla dylika system kom i ett väldigt sent skede, det var inte förrän 2010 som kryssningsrobotar med konventionella stridsspetsar började utvecklas. Därefter tog det fem år intill det användes av Ryssland i Syrien,5 vilket i sig får anses utgöra en relativt snabb progression. En intressant aspekt kring avsaknaden utav denna konventionella förmåga, är att det utgjorde/utgör ett av skälen till att taktiska kärnvapen har bibehållits i en större omfattning hos Ryssland än hos andra länder.6 

Vad avser de taktiska kärnvapnen som Ryssland kan använda till Iskander systemet antas det utgöra cirka 70 kärnvapenladdningar och till den mer långräckviddiga markbaserade kryssningsroboten SSC-8, det vill säga det system som bröt mot INF-avtalet, antas det finnas cirka 20 kärnvapenladdningar. Vad avser mängden kärnvapenladdningar till exempelvis Kalibr systemet framgår det inte i den mest trovärdiga källan i form av Hans M Kristensen sammanställning avseende rysk kärnvapenförmåga för 2022. Ser man dock till den ryska marinen som helhet, där Kalibr systemet finns, förefaller de ha en tilldelning om cirka 935 taktiska kärnvapenladdningar.7Varvid säkerligen en del av dessa är avdelade för användande med Kalibr systemet. Därmed kan det antas att Ryssland kommer säkerställa en mindre mängd robotar alltid kommer finnas kvar att kunna använda för insättande utav taktiska kärnvapen. 

En något märkvärdig avvikelse kring diskussionen avseende robotbrist utgörs dock av Rysslands President, Vladimir Putin, uttalande att denne kan tänkas förse Belarus med Iskander systemet vilket Belarus President, Aleksandr Lukasjenko, efterfrågat tidigare. Vad som även är värt att notera, är att Rysslands President även uttalade sig om att modifierade attackflygplan av typen SU-25 som Belarus förfogar över för att kunna bära kärnvapen, vilket innebär taktiska kärnvapen.8 Antagandet från inledningen av 2022 är att Belarus förfogar över 22 attackflygplan av typen SU-25,9 huruvida samtliga eller enbart ett antal flygplan eventuellt kan komma att modifieras för denna typ av uppgift har ännu inte framkommit. 

Detta skulle således kunna innebära att produktionskapaciteten för robotar hos Ryssland i dagsläget är högre än vad som antas, alternativt att det hela utgör ett propagandaagerande och att Ryssland inte kan förse Belarus med robotarna men med övriga delar till Iskander systemet. Men det innebär även att Ryssland tydligt signalerar att de vill utöka förmågan att kunna insätta taktiska kärnvapen i och med användande av belarusiska SU-25. 

Några säkra uppgifter i den akademiska diskursen kring Rysslands totala tillgång på robotar för långräckviddig precisionsbekämpning förefaller ej finnas att tillgå. Vad som dock kan konstateras är att USA hävdar att Ryssland avfyrat mer än 1,900 robotar av olika modeller mot Ukraina mellan 24FEB2022 och den 29APR2022.10Detta i sig skulle kunna innebära att en större mängd robotar än tidigare antagits kan ha producerats utav Ryssland. 

Att Ryssland kan tänkas inneha fler robotar än en minsta nivå som krävs för insättande utav taktiska kärnvapen, det vill säga det råder per se ingen robotbrist, skulle även kunna bekräftas i och med att Estland framfört att Ryssland övat fjärrbekämpning mot dem i närtid, under vad som förefaller vara juni månad 2022.11 Detta skall dock inte tas som intäkt för att Ryssland har ett överskott på robotar, då det är simulerade elektroniska avfyrningar som övats, vilket ej kräver skarpa robotar. 

En annan faktor som kan tänkas styrka att Ryssland fortfarande har kvar robotar utöver minsta nivån för användandet av taktiska kärnvapen utgörs av den ryska synen på konventionell fjärrbekämpningsförmåga som delgavs 2017. Vilket bland annat förordade en ansats att fyrdubbla denna förmåga. Ett annat uttalande var att förmågan till långräckviddig precisionsbekämpning var tvungen att ökas framtill 2021, vilket om det uppnåddes skulle innebära att Ryssland kunde lämna nukleär avskräckning till förmån för konventionell avskräckning.12 

Vägs dock uttalanden, produktionskapacitet samt användande av robotar mot Ukraina från och med den 24FEB2022, får det ses som sannolikt att Ryssland har börjat uppnå en robotbrist för att kunna genomföra långräckviddig konventionell precisionsbekämpning. 

Varför är då denna robotbrist intressant i ett större perspektiv? Frågan besvaras sannolikt i att om inte konventionell avskräckning kan uppnås kommer nukleär avskräckning bli än viktigare för Ryssland. Som tidigare skrivits har Ryssland historiskt satt stor vikt vid taktiska kärnvapen då de inte haft förmågan till långräckviddig konventionell precisionsbekämpning. En annan viktig faktor som även måste beaktas är att innan den andra ryska invasionen utav Ukraina ansågs tröskeln för att Ryssland skulle kunna tänkas använda taktiska kärnvapen vid en väpnad konflikt vara låg.13 Vilket blir synnerligen beaktansvärt med tanke på det kraftigt försämrade säkerhetsläget som inträtt efter den 24FEB2022.14 

Avslutningsvis, det kraftigt försämrade säkerhetsläget tillsammans med en sannolik robotbrist för genomförande av konventionell långräckviddig precisionsbekämpning och en tidigare låg tröskel för användande av kärnvapen hos Ryssland kan medföra att tröskeln för användande av taktiska kärnvapen utav Ryssland har sänkts ytterligareutifrån den nuvarande utvecklingen. Detta är således något som måste bejakas i en än högre omfattning i den nuvarande svenska säkerhetspolitiska diskursen, då det ryska kärnvapenhotet fortfarande förefaller vara något det blundas för. Trots simulerade kärnvapenangrepp mot Sverige vid minst ett tillfälle sedan 2000-talets inträdde, i form av påsken 2013.15 

Have a good one! // Jägarchefen 

Källförteckning 

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Bloomberg 1(Engelska)

Regeringskansliet 1(Svenska)

Reuters 1 (Engelska)

Sveriges Television 1(Svenska)

The Department of Defense 1 (Engelska)

The Financial Times 1 (Engelska)

The Jamestown Foundation 1(Engelska)

The New York Times 1, 2(Engelska)

Kristensen, Hans M. Korda, Matt. Russian nuclear weapons, 2022. Bulletin of the Atomic Scientists, 2022. vol. 78 no.2, s. 98-121. DOI: 10.1080/00963402.2022.2038907

McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 191-213. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

The International Institute for Strategic Studies. The Military Balance. London: The International Institute for Strategic Studies, 2022.

Ven Bruusgaard, Kristin. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. Journal of Strategic Studies, 2021. vol. 44, no. 1, s. 3-35. DOI: 10.1080/01402390.2020.1818070

Zysk, Katarzyna. Nonstrategic nuclear weapons in Russia’s evolving military doctrine. Bulletin of the Atomic Scientists, 2017. vol. 73, no. 5. s. 322-327. DOI: 10.1080/00963402.2017.1362908 

Slutnoter 

1 The Financial Times. Foy, Henry. Schwartz, Felicia. Russia running short of precision missiles, say western officials. 2022. https://www.ft.com/content/f81234cc-cd05-45e8-9dc0-3219b8886490(Hämtad 2022-06-28)

2 The New York Times. Ismay, John. Russian Guided Weapons Miss the Mark, U.S. Defense Officials Say. 2022. https://www.nytimes.com/2022/05/09/us/politics/russia-air-force-ukraine.html (Hämtad 2022-06-28)

3 Ibid.

The Jamestown Foundation. Luzin, Pavel. Russian Challenges in Missile Resupply. 2022. https://jamestown.org/program/russian-challenges-in-missile-resupply/(Hämtad 2022-06-28)

4 Ibid.

McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 203. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

5 McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 203. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

6 Zysk, Katarzyna. Nonstrategic nuclear weapons in Russia’s evolving military doctrine. Bulletin of the Atomic Scientists, 2017. vol. 73, no. 5. s. 323. DOI: 10.1080/00963402.2017.1362908

7 Kristensen, Hans M. Korda, Matt. Russian nuclear weapons, 2022. Bulletin of the Atomic Scientists, 2022. vol. 78 no.2, s. 99. DOI: 10.1080/00963402.2022.2038907

The New York Times. Gordon, Michael R. Russia Deploys Missile, Violating Treaty and Challenging Trump. 2017. https://www.nytimes.com/2017/02/14/world/europe/russia-cruise-missile-arms-control-treaty.html(Hämtad 2022-06-28)

8 British Broadcasting Corporation. Russia promises Belarus Iskander-M nuclear-capable missiles. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61938111(Hämtad 2022-06-28)

Reuters. Belarus leader says he wants Russian nuclear-capable missile systems. 2021. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/belarus-leader-says-he-wants-russian-nuclear-capable-missile-systems-2021-11-13/(Hämtad 2022-06-28)

9 The International Institute for Strategic Studies. The Military Balance. London: The International Institute for Strategic Studies, 2022, s. 183.

10 The Department of Defense. Senior Defense Official Holds a Background Briefing. 2022. https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3015570/senior-defense-official-holds-a-background-briefing/(Hämtad 2022-06-28)

11 Bloomberg. Tammik, Ott. NATO Member Estonia Says It’s Targeted by Russian Missile Simulations. 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/nato-s-estonia-says-it-s-targeted-by-russian-missile-simulations(Hämtad 2022-06-28)

12 McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 197. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

13 Ven Bruusgaard, Kristin. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. Journal of Strategic Studies, 2021. vol. 44, no. 1, s. 6. DOI: 10.1080/01402390.2020.1818070

14 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 7.

15 Sveriges Television. Larsson, Thomas. Olsson, Jonas. Ryssland övade kärnvapenanfall mot Sverige. 2016. https://www.svt.se/nyheter/ryssland-ovade-karnvapenanfall-mot-sverige(Hämtad 2022-06-28)