Vårt framtida försvar – några tankar efter akademins möte den 17 maj

Vid planeringen av vårt försvar har oftast en hotbildsmodell använts - försvaret ska kunna möta ett angivet och tydligt hot. Det har väl fungerat ganska väl även om kopplingen till budgethanteringen egentligen varit det viktiga och några övergripande tankar om vårt försvars utformning fanns det då egentligen inte plats för. Inför Nato-anslutningen kunde vi därför [...]

Blir det ett norskt försvar för fred och frihet?

”Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet. Norges forsvarsevne svarer ikke til den sikkerhetssituasjon vi befinner oss i, og langt mindre til utfordringsbildet som er under utvikling. Større langsiktighet, forutsigbarhet og samlende politiske løsninger må til for å investere i det som er aller viktigst: vår [...]

Personalförsörjning av framtidens jägarförband

I tidigare inlägg har jag diskuterat olika aspekter av framtidens jägarförband. Detta inlägg kommer att fortsätta den diskussionen genom att belysa utmaningar kopplat till personalförsörjningen av dessa. Sammantaget finns det flertalet utmaningar, på samhällsnivå, som framtidens armé måste omhänderta eller vara med och påverka. Moderna jägarförband består av både kontinuerligt och tidvis anställda samt värnpliktig [...]

Cybersäkerhet

Den 25 februari 2022, dagen efter Rysslands invasion av Ukraina, samlades ett antal personer i näringslivet med ansvar och erfarenhet avseende cyberfrågor.  Närvarande var Generalmajor Stefan Kristiansson, tidigare chef för den Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, Håkan Buskhe, tidigare VD SAAB och chef för Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA's) arbetsgrupp för Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft, samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande [...]

Att lära av Falklandskriget

Det är i år 40 år sedan Falklandskriget. Med anledning av detta har det brittiska försvarsministeriet framställt tre innehållsrika och mycket professionellt regisserade filmer, som har mycket att lära också en liten demokrati som Sverige, låt vara att vi bor i ett jättelikt land. Falklandskriget var ett krig mellan en diktatur och en demokrati. Den [...]

Parklek m/60

Tänk er själva. Tre kaserner med fyra våningar och, vad jag kan komma ihåg, tre bostadslägenheter per våning och ”yttre”kaserngavel. Ovanpå detta de två Bläckhornen med tre lägenheter och slutligen Förvaltarbostaden med tre.
Detta summerar fyrtiofem familjebostäder i och omkring regementsparken.

Det var till detta som vår familjen flyttade i mitten av 50-talet. Från ”I 21:s bostadsrättsförening” på Bellevue till V:a Officersvillan, översta våningen. Lägenheterna i Bläckhornen var eftersökta tjänstebostäder trots att standarden kanske inte var den bästa. Kalla vinterdagar, och –nätter, krävde centralvärmen hjälp av kakelugnsbrasor och då det behövdes varmvatten för bad och tvätt var det bara att elda under den stora varmvattenberedaren av koppar som stod i köket. För mindre varmvattenbehov sattes en stor kastrull på den platta som fanns intill kopparkitteln, vedeldad naturligtvis.

Alla de fyrtiofem lägenheterna runt parken var naturligtvis inte befolkade av barnfamiljer men i mina minnen kryllade det av barn och ungdomar i varierande åldrar.

Jag ska inte sticka under stol med att området var socialt skiktat. I Bläckhornen, dvs. Officersvillorna, bodde just officerare medan kaserngavlarna befolkades av underofficersfamiljer och några enstaka underbefäl. I Förvaltarbostaden bodde ”på min tid”
bl. a. kassaförvaltaren och mot slutet faktisk en civilanställd, maskinförmannen.

Om föräldrarna var uppdelade efter kårtillhörighet var vi barn det inte. Vi blandade oss hej vilt, både åldersmässigt och pojkar och flickor, i den fantastiska och spännande miljö som regementsparken och kasernerna skapade. I parken fanns (100 m V minnesstenen) en fullrustad lekpark med allt man kunde önska sig av gungor, rutschkanor och karuseller där det sommartid ofta var full fart, utom på lördag förmiddagar. Då kommenderades tystnad på barnen under det korum som varje sommarlördag avslutade arbetsveckan för befäl och värnpliktiga.
Att vi i mångt och mycket levde i en idyll bevisades av att Gustaf Sjöbergs hästar betades i parken kring där tennisbanan senare anlades och hans kor hade sina hagar där matsalen och den stora värnpliktsparkeringen senare byggdes. Själva Sjöbergsgården låg ungefär vid vad som kom att bli förrådsinfarten till kasernområdet.

Mest spännande var dock att utnyttja de, förmodligen förbjudna, kasernvindarna och
 – källarna. Innan kasernerna renoverades i början på 60-talet och innan källare och vindar inreddes med vapenförvaringar, vårdlokaler och lektionssalar, fanns här underbara tegelgrottor och mörka krypin i underjorden och längst upp fanns kyrksalsstora kallvindar där murstockarna och de grovtimrade takkonstruktionerna utgjorde oemotståndliga klättringsutmaningar upp mot svalbona.

Jag själv hade stort utbyte av att som ung spoling följa den utbildning som sommartid bedrevs i parken. Att sitta i gräset utanför Sjukvårdsbaracken (som sen blev vakt- och arrestlokal innan den blev lokal för Hv/Friv) och lyssna till rustm Strömbergs och öfu Sehlins utläggningar i anatomi eller se praktiska övningar i konstgjord andning enligt Scheffers metod var allmänbildande. Mest spännande var dock då det övades att ge atropininjektioner. Detta var före autoinjektorernas tid och soldaten förväntades själv, efter att ha brutit bort glasröret som skyddade nålen, hugga in hästkanylen i lårmuskeln. Detta övades verkligen, med koksaltlösning i stället för atropin, och många var de soldater som var synnerligen bleka i ansiktet och tvekade inför uppgiften. Själv avböjde jag artigt då jag fick erbjudandet att prova.

En annan barackliknande byggnad var den som efter diverse om- och tillbyggnader kom att bli Musikgården. Här fanns i min barndom ett proviantmagasin som var nog så viktigt för familjerna kring regementsparken. Befälslönerna var då inte på något sätt de högsta men det kompenserades med möjligheten att från kronans förråd till självkostnadspris köpa torra basvaror och konserver i storpack. Jag kommer särskilt ihåg de stora burkarna med saltgurka jag var med om att släpa hem och de som försökt gnaga av den riktigt gamla pansarchokladen vet precis vad jag menar.


Efterhand som vi blev äldre vidgades vyerna ut till övningsfältet och upp mot både Tomashälla och Torplinje. Där fanns goda möjligheter till härmande krigiska lekar och föräldrarna ska vara glada att de inte visste vad som kunde göras med upphittade knallskott eller krevadbollar. Att vi dessutom undgick att drunkna i Bruksån i vårfloden eller då vi åkte vattenkana i timmerrännorna är ett under i sig eller att vi inte lyckades sätta eld på regementets stora halmlada som fanns mellan Garnis och Bulgarien. De enda skador jag kommer ihåg var ett benbrott i samband med skidåkning utför Ö-banans blindering och då jag själv bröt armen efter fall från en av de stenpelare som flankerade grindarna på ömse sidor Kanslihuset. Ingenting varar för evigt och barndomen tar snabbt slut. Något som också tog slut var den stora barnrikedomen som var förutsättningen för allt jag beskrivit. Då kasernerna byggdes om försvann bostäderna och med dessa barnen. Kasernfamiljerna byggde eget och flyttade till Sabbatsbrottet och vi som blev kvar blev äldre och flyttade till slut själva.
Då jag kom tillbaka som ung officer i mitten av 70-talet var det bara att konstatera att inte bara Sjöbergsgården med hästar och kor var borta. Hela den miljö som formade stora delar av min barndom var borta.

Vi spreds för vinden men ibland träffar jag av en slump någon från den tiden och om vi har tid att prata om det är vi alla överens. Vi hade alldeles otroligt roligt i en miljö som det varit få förunnat att få växa upp i.

Turkey at the crossroads – Five more of the same, or Zeitenwende à la Turca

At the time of writing Turkey's (or nowadays Turkiye's) immensely important elections, parliamentary and presidential, two simultaneous but complementary dramas, are but a few weeks ahead. At stake is much more than a mere change or not of government; at stake is basic premises for the nature and international role of the Turkish Republic facing [...]

Hotbild i förändring

Omvärldsläget har försämrats under de senaste åren och med detta även hotbilden mot vårt land. Vårt läge är fortsatt utsatt och hotet utgörs främst av Ryssland. När det gäller hotbilden är det inte bara en fråga om att den förändrats till det sämre. Den kan och bör även ha ändrat karaktär, till exempel på grund [...]

Rysk Vinter, Ukrainsk Vår

When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle. – Edmund Burke[1] The deed is all, the glory nothing. - Johann Wolfgang von Goethe[2] I januari i år beskrev Michael Kimmage och Maria Lipman utvecklingen i Ryssland som ”Krigstids-Putinism”, där Ryssland blivit [...]

Nato är mer än den kollektiva garantin

Ett år efter det att Sverige ansökte om medlemskap i den västliga försvarsalliansen har kunskaperna om Nato ökat kraftigt. Dock finns det förstås fortfarande viktiga kunskapsluckor. Nato har existerat i tre kvarts sekel. Det finns väldigt mycket oskrivet som ”sitter i Natos väggar” och som nya medlemsländer bara kan ta till sig efter hand. En [...]

The Finnish and Swedish Path to NATO – similarities and dissimilarities

The similarities are obvious. A systematic adoption of NATO norms and standards to turn both armies into NATO-compatible forces. A strong reaction in the spring of 2014 to the annexation of Crimea and drawing of identical consequences of the changed strategic situation after the Russian military incursion into the Donbas and attempts to push further [...]

Krig och fred i Ukraina: Hans Blix har fel

Hans Blix hävdar att en politik för fred i Ukraina medför att väst måste sluta isolera Ryssland. Men Ryssland har genom sin aggression isolerat sig självt. I artikeln ”Fred i Ukraina kräver mer än vapenstillestånd” (SvD Under strecket 4/4) kritiseras västländerna av vår vän och förre chef, tidigare utrikesministern Hans Blix. Han menar att väst [...]

Norska utmaningar

”Aldri mer!” Inte minst på årsdagen av den nazityska invasionen av Norge 9 april 1940 uttalas orden närmast rituellt, som en påminnelse om att aldrig mer vara så naiva som när landet den gången ockuperades. Efter Sovjetunionens fall kom dock ”aldri mer” att få en annan betydelse än vikten av att ha försvar nog för [...]

Sverige, Finland och Nato

Det här inlägget är en nedkortad, något bearbetad, svensk, version av ett anförande jag höll vid en konferens i Helsingfors den 29 mars. Konferensen var anordnad av Finska Utrikespolitiska Institutet med deltagare från Natohögkvarteret i Bryssel, NATO Defence College i Rom, SIPRI, U.S. Army War College m fl organisationer. Ämnen som avhandlades var bland annat [...]

Finlands väg till NATO

Den snabba omsvängning i den finska utrikespolitiken som ägde rum förra senvintern och våren förvånade många på denna sida Östersjön. Hur kunde den finska opinionen skifta så raskt från ett tydligt nej till ett massivt ja till en ansökan om medlemskap i NATO? Det uppenbara svaret på frågan var givetvis det ryska anfallet mot Ukraina [...]

Försvarsmakten ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare

Frågetecknen kring personalfrågorna är många och det har under senare tid varit flera medieinlägg runt arbetssituationen, löner och villkor inom Försvarsmakten. Jag vill därför ta tillfället i akt att återkomma till några av våra genomförda satsningar och hur vi arbetar framåt. Vi vet att många medarbetare går tungt och att önskemål lyfts om högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Därför pågår nu arbete på flera fronter för att vi ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för vår personal.

I det utvecklingsarbete som nu bedrivs med särskilda åtgärder och förändringar inom personalområdet tar Försvarsmakten ett helhetsgrepp om personalfrågorna. Det är ett långsiktigt arbete och ambitionen är att några av initiativen ska kunna införas relativt snabbt, medan andra åtgärder kommer att genomförs efterhand där effekterna kommer att synas först på längre sikt. Samtidigt som vi har ett stort utvecklingsarbete framför oss behöver vi påminna oss om att flera betydelsefulla satsningar redan har genomförts. I oktober förra året blev det klart med väsentliga lönesatsningar för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt piloter. Mot slutet av 2022 genomfördes också en höjning av ersättningen som gäller för försvarmaktsdygn och sjödygn, obekväm arbetstid, jour och beredskap. När det gäller piloterna, som lyftes i inlägget i Officerstidningen, har satsningar lagts på pilotkollektivet på över 600 miljoner kronor de närmaste tio åren Vad avser anställning av pensionerade yrkesofficerare som reservofficerare så är det en åtgärd som kan bli aktuellt under begränsad tid i syfte att åtgärda verksamhetskritiska vakanser.

Det råder konkurrens på arbetsmarknaden om kompetens. Att utbilda piloter tar tid. Ett förhållande som även gäller annan kompetens inom Försvarsmakten. Det är en stor investering så väl för Försvarsmakten som för individen som tar ett stort steg och investerar tid och kraft i sin framtid inom försvaret. Vi har kommit en bit på väg med att stärka lönerna, men behöver fortsätta vårt arbete för att hålla jämna steg med arbetsmarknadens löneutveckling – främst inom staten. Det är särskilt viktigt inom kompetensområden där det råder en hög grad av konkurrens. Vi ser idag att det finns brist på piloter, men det finns även utmaningar inom andra områden som flygstridsledare och flygtekniker. Officerare inom teknisk tjänst, personal inom ledningssystem samt personal inom IT-området, är andra exempel på kompetenser där det råder brist.

Personalen är och förblir vår viktigaste resurs. Vi hoppas på fortsatt dialog i vårt arbete framöver. Därför är också försvarsgrenar, stridskrafter och arbetstagarorganisationer involverade i det utvecklingsarbete som nu pågår inom personalområdet.

Anders Widén
Ställföreträdande personaldirektör

 

Iraq 20 years after the gravely mistaken US invasion: Reflections on lessons learned

Iraq, squeezed between Iran and the Arab/Sunni world, and internally between its Shia majority and its Sunni (and Kurdish) minority, is a demographic miracle. The demographic miracle – hardships before, grim prospects ahead By 1990 – after the long years of devastating Iran-Iraq war – the population stood at 17,6 million. By the time of [...]

Biden mellan den gamla världen och en ny?

Under Pandemin spekulerade många att USA kunde förlora sin ställning som den enda supermakten. Det var, som vi i olika sammanhang påpekat, inte första gången dylika dramatiska spådomar framförts. Det politiska systemet syntes ha problem att få till stånd ett ledarskap som kunde möta de globala utmaningarna. Det amerikanska samhället tycktes vidare bli alltmer polariserat. [...]

Bravo Regeringen!

När vi höll på och organiserade den första nordiska bosnienbataljonen 1993 mötte jag den då nypensionerade arméchefen Nils Sköld i arméstabens korridorer. Han höll på att skriva historien om vår FN-insats i Kongo. ”Grattis till jobbet som bataljonschef” sa han, ”se bara till att ni får med er bra materiel – till Kongo skickade vi [...]