Finansminister Borg tolkar Tolkien

Juli månads stora försvarsrelaterade snackis blev inte något utspel i Almedalen, utan den ryska mastodontövningen kommenterad bl a här. Överallt har det dock inte talats om övningen som Wiseman så träffsäkert kommenterade i detta inlägg. Försvarsberedningens bedömning om den ryska förmågan att öva kommer in som god tvåa efter Försvarskommittèn 1978 som talade om den […]

PTSD-Gate utredd och lagd till handlingarna

Efter de senaste dagarnas debatt i sociala medier kring Oberoende Veteraners utspel har vi nu kommit fram till vad som verkar vara sanningen och då kan vi förhoppningsvis lägga denna affär bakom oss.

Upplyft från en kommentar till David Bergmans gästinlägg:

Jag kontaktade Studio Etts reporter och frågade henne varifrån siffran 20-25% kom ifrån. Detta är hennes svar:

”Hej,
Tack för ditt mail. Jag beklagar om det blev otydligt med siffrorna. Uppgiften 20-25% är Peter Zimmermanns och bygger på en studie som har gjorts i samarbete mellan Bundeswehrkrankenhaus, där han leder traumacentret, och universitetet i Dresden (Institutet för klinisk psykologi och psykoterapi).

Han talar om psykiska problem och psykiska störningar som samlingsbegrepp för samtliga störningar – lättare som svårare. Enligt Zimmermann drabbar renodlad PTSD betydligt färre, omkring 3%. Men antalet stiger och fallen blir svårare.
I artikeln du länkar till tycker jag inte att det helt klart framgår om de tyska uppgifterna handlar om PTSD specifikt eller psykiska störningar mer generellt. Jag ser att PTSD ofta används som samlingsbegrepp.
Här är mer underlag till den undersökning Dr Zimmermann arbetar med. http://www.aerzteblatt.de/archiv/129367/Einsatzbedingte-Belastungen-bei-Soldaten-der-Bundeswehr-Inanspruchnahme-psychiatrisch-psychotherapeutischer-Behandlung

Med vänlig hälsning,
Daniela Marquardt”

Då är det vår förhoppning att den här historien nu kan läggas till handlingarna och att det oerhört viktiga arbete som alla veteranförbund och föreningar bedriver kommer att få fortsätta präglas av den professionalism och vilja till samförstånd som den hittills har gjort.

Är du veteran och behöver hjälp? Se nedanstående länkar.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Infomation-till-veteraner/Behover-du-hjalp-eller-stod/
http://www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod
Telefonnummer till SVF kamratstödjare: 020-666 333
Email till SVF Kamratstödjare: 020666333@fredsbaskrarna.se

/Parabellum