Resultatet av att inte ha en egen försvarsindustri

Taiwan har länge sökt få köpa ubåtar för att förbättra sin försvarsdörmåga och för att kunna möte det kinesiska hotet. Ingen stat har dock vågat utmana kineserna i detta och nu har Taiwaneserna tröttnat och utreder möjligheterna att kunna bygga egna ubåtar. Lycka till! En ubåt är ett extremt komplext vapensystem sammansatt av avancerade undersystem t.ex. sonarer med avancerad signalbehandling, elektrooptiska system, torpedsystem osv. Kanske om 20 år???

KlartSkepp! – – . .

DN-artikel idag "Sverige tjänar på att delta i militärövningar" s.10

Jan Joel Andersson från UI kommenterar Sveriges vilja att ha goda relationer med USA. Varför Sverige ska ha goda relationer kommenteras enligt följande.

”Han (Jan Joel – KS anm.) jämför med Finland, som är ganska tydliga med att man vill ha goda kontakter med Washington om någonting händer som hotar Finlands säkerhet.
-För Sverige verkar det vara nog att vara en uppskattad partner och att få vara med. Men att vi är goda vänner innebär inte alltid att vi har gemensamma intressen, säger Jan Joel Andersson

Vad kan jag säga? Jag har alltid tyckt att Jan Joel uttrycker sig klart, koncist och klokt – så också denna gång.

KlartSkepp! – – . .

Global påverkan när den ekonomiska krisen slår till

Hangarfartyg är det ultimata maktprojektionsverktyget. Det är inte för inte som den amerikanska presidenten frågar sin stab ”Where are the carriers?” när en internationell incident inträffar. Vanligtvis utan att någon typ av vapen avfyras skickas en mycket tydlig signal till mottagaren… Vi är här – avbryt verksamheten.

Nu får dock läget i världsekonomin sin påverkan även på dessa plattformar. Vad som är allvarligt är att det riskerar att i förlängningen påverka den globala stabilitetenThin Pinstriped Line

KlartSkepp! – – . .