Avd IV sammanträder 15 maj

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Granatkastaren, plan 3 (ligger utanför sektionerat område, ingen besöksbricka erfordras). Dagordning Sammanträdet öppnas (Ordf) Föregående avdelningsmötes protokoll (Sekr) Val av avdelningsfunktionärer (Valber) Disk kring bifogade förslag (3) till uppdaterade processer i akademien (Ordf) Orientering SES (Ordf) […]