Nyheter – Förband, skolor och centra

Amfibieregementet (AMF 1)Artilleriregementet (A 9)Blekinge flygflottilj (F 17)Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstrflj)Första ubåtsflottiljen (1.ubflj)Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC)Försvarsmaktens logistik (FMLOG)Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)Försvarsmedicincentrum (FömedC)Göta ingenjörregemente (Ing 2)Helikopterflottiljen (Hkpflj)Hemvärnets stridsskola (HvSS)Högkvarteret (HKV)Ledningsregementet (LedR)Livgardet (LG)Livregementets husarer (K 3)Luftstridsskolan (LSS)Luftvärnsregementet (Lv 6)Marinbasen (MarinB)Markstridsskolan (MSS)Militärhögskolan Halmstad (MHS H)Militärhögskolan Karlberg (MHS K)Norrbottens flygflottilj (F 21)Norrbottens regemente (I 19)Sjöstridsskolan (SSS)Skaraborgs flygflottilj (F 7)Skaraborgs regemente (P 4)Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint)Särskilda operationsgruppen (SOG)Södra skånska regementet (P 7)Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj)Trängregementet (TrängR)Andra livgrenadjärbataljonenAttundalandsbataljonenBlekinge västra bataljonBlekinge östra bataljonBohusbataljonenDalabataljonenFältjägarbataljonenFörsta livgrenadjärbataljonenTolkskolan (TolkS)Generalläkaren (GL)GotlandsbataljonenGränsjägarbataljonenGävleborgsbataljonenGöteborgs norra bataljonGöteborgs skärgårds bataljonGöteborgs södra bataljonHallandsbataljonenHemvärnetJärvabataljonenKalmarbataljonenKinnebataljonenKronobergsbataljonenKåkindbataljonenLapplandsjägarbataljonenGävleborgsgruppenDalregementsgruppenFörsvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE)Örebro- VärmlandsgruppenMalmöhusbataljonenMedelpadsbataljonenMilitära flyginspektionen (FLYGI)Norra skånska bataljonenNorra SmålandsbataljonenVästernorrlandsgruppenFältjägargruppenLapplandsjägargruppenArméns jägarbataljon (AJB)NorrbottensbataljonenRoslagsbataljonenSannahedsbataljonenSkånska dragonbataljonenStockholmsbataljonenStridsgrupp GotlandSödermanlandsbataljonenSödermanlandsgruppenSödertörnsbataljonenSödra skånska bataljonenTaeliehusbataljonenUpplandsbataljonenVärmlandsbataljonenVästerbottensbataljonenVästmanlandsbataljonenÅngermanlandsbataljonenÄlvsborgsbataljonen