Nyheter – Frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)Frivilliga Flygkåren (FFK)Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)Frivilliga Radioorganisationen (FRO)Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)Svenska Blå Stjärnan (SBS)Svenska Brukshundklubben (SBK)Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)Svenska Lottakåren (SLK)Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)Svenska Röda Korset (SRK)Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)