Natorapporten har en allvarlig slagsida

av Yrsa Grüne Den bedömning av vilka återverkningar ett eventuellt finländskt Natomedlemskap skulle ha för Finland är tydlig på en punkt. Finland och Sverige bör fatta ett gemensamt beslut – om att ansöka om Natomedlemskap eller att stå utanför det. Det är en önskvärd tanke, åtminstone för dem som betonar det gemensamma mellan de två […]