Chefen för KSI

Chefen för KSI (kontoret för särskild inhämtning) har enligt Expressen tagit sitt liv genom drunkning under 2012. Självklart mycket tragiskt för alla anhöriga och vänner.

KSI är en ny benämning på tidigare SSI, tidigare IB, som är känt genom Jan Guillous böcker om Carl Hamilton. Det var alltså här Guillous romanfigur tjänstgjorde, vilket möjligen kan ge en bild av vilken typ av verksamhet KSI huserar även om spionromaner är just en romaner.

Allt runt KSI är av extremt hemlig karaktär och därför kommer sannolikt inte ytterligare fakta komma till allmänhetens ljus, vilket är rätt med anledning av sekretesskyddet kopplat till verksamheten.