Parklek m/60

Tänk er själva. Tre kaserner med fyra våningar och, vad jag kan komma ihåg, tre bostadslägenheter per våning och ”yttre”kaserngavel. Ovanpå detta de två Bläckhornen med tre lägenheter och slutligen Förvaltarbostaden med tre.Detta summerar fyrtiofem familjebostäder i och omkring regementsparken. Det var till detta som vår familjen flyttade i mitten av 50-talet. Från ”I 21:s […]