Frihetens magnetism

Vad är det som gör att Ukraina med förbluffande uthållighet kämpar så tappert? Det hade varit lätt att få fred. Det är bara att ge upp, så upphör de ryska kryssningsrobotarna att förstöra städerna. Men vad vinner man genom att ge upp? Man vinner egentl…

Det nya kriget?

Så var det här, nästa krig som skulle utkämpas med smarta vapen och i cyberrymden. Och så har väl till viss del skett i Ukraina, men den delen skyms helt av en brutalitet som bara kan jämföras med andra världskrigets slutskede. ”Dumma” bomber och grana…

Om paradomani

De nationella myterna är en ingång i nationers och kollektivs mentalitet. USA har sin myt om pilgrimsfäderna och Vilda västern. Arbetarrörelsen har sin myt – den fackliga kampens första drabbningar. Frankrike har sin myt – den stora revolutionen. Boerf…

Finlands väg in i Nato

Som det antagligen inte undgått läsarna så tyder nu det mesta på att Finland med full art är på väg in i Nato. Då processen och de många vändningarna av förståeliga skäl kan se något underliga ut för utomstående och då ett finskt Natomedlemskap i allra…

Kleptomanins risker

Inför president Putins ansiktsförlust i Ukraina spekuleras det allt mer om den ryska stats- och militärledningens framtid. Inte ens USAs president kunde hålla sig utan tog plötsligt personlig ställning. Under tiden ser vi hur Putin själv blivit så besa…