Agera!

Förmodligen ligger det en del i vad den gamle kgbiten Sergej Jirnov i sin bok ”L´Engrenage” (2022) och i franska och svenska medier (SvD 3/11-22) påstås om Putins liksom förberedande Hiroshima/Nagasaki-argumentation… för att alltså senare, med mindre e…

Agera!

Förmodligen ligger det en del i vad den gamle kgbiten Sergej Jirnov i sin bok ”L´Engrenage” (2022) och i franska och svenska medier (SvD 3/11-22) påstås om Putins liksom förberedande Hiroshima/Nagasaki-argumentation… för att alltså senare, med mindre e…

Vad riskerar vi?

Sverige har en god chans att antas som medlem i NATO – men det råder ännu tvivel om den saken. Varken Turkiet eller Ungern är ännu beredda att lämna sitt godkännande. Väntan kan bli lång, och det kan inte uteslutas att försöket misslyckas. Vilka risker…