Diplomatin i stöpsleven

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina råder det bred politisk enighet om att Sveriges försvar måste stärkas. Målsättningen är densamma som Natos d v s 2% av BNP. Däremot skiljer sig uppenbarligen meningarna om tidtabell och finansieringsmodell….

Varken land eller hav

Kriget i Ukraina dominerar våra tankar. Hur skulle det kunna vara annorlunda när vi dagligen matas med skakande bilder? Så pass skakande att våra politiker nu överväger en rejäl förstärkning av vårt försvar. En del saker går relativt fort att skaffa. S…

Vad är omskolning?

Öst-Turkestan, Sin-Kiang – uigurernas land, har haft skiftande öden men införlivas nu alltmer i Kina. Vad som sker där nu kan ge en aning om vad en ockupation innebär. Närmare en miljon uigurer utsätts nu för omskolning i kinesiska koncentrationsläger….