Budskapet från förr

Emellanåt kan vi i den säkerhetspolitiska debatten ta del av artiklar med ett välbekant budskap, ett resonemang som vi har sett många gånger förut och som vi därför väl känner till. Alltför väl. Vem artikelförfattaren är kan skifta från gång till annan…

Umeå vs Covid-19

In the centre of Umeå is a hidden gem. This green emerald is Sweden’s National CBRN Defence Centre, otherwise know as a SkyddC. SkyddC deals with all the worst elements found on a modern battlefield; chemical, biological, radiological, and nuclear (CBR…

En god beredskap

Detta inlägg avser att kort diskutera hur jägarförband bidrar till att fylla delar av de luckor som en nyligen publicerad rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut indikerar. Rapporten heter Western Military Capability in Northern Europe 2020 Par…