Det finns behov av att utveckla en ny mekaniserad Norrlandsbrigad

Bakgrund Försvarsbeslutet 2020 innebar att armén 2030 skulle bestå av tre brigader plus en reducerad brigad för försvaret av Stockholm jämte en bataljonsstridsgrupp på Gotland. Därutöver skulle det finnas ett antal fristående skyttebataljoner. I ÖB råd…

Svensk försvarsindustri blir en viktig tillgång i NATO

Det kommande NATO-inträdet öppnar en mängd nya affärsmöjligheter för den svenska försvarsindustrin. Som Ukrainakriget har visat gäller det för NATO att ligga steget före i den högteknologiska utveckling som nu går med rekordfart. *                    *…

Approaching 2024: The anatomy of security concerns – Globally and regionally

As the problematic year 2023 storms towards its conclusion, carrying with it a flood of alarmist analyses in the international discourse with regards to the global and regional security situation, it would seem imperative to seek to specify the securit…

On the future of European Defence industry

That the European defence industry is fragmented is a problem which has been under discussion at least since the beginning of the millennium and the birth of the European security and defence policy. It was from the start a standard topic in informal c…